Kampusi ynë

 

Këtu mund te merren te gjitha informatat rreth kampusit tonë dhe planet për të ardhmen. Kjo faqe është projektuar për të siguruar informacion të saktë dhe të dobishëm rreth kampus tonë.

Disa nga tiparet e kësaj faqeje përfshijnë udhëzime për kampusin, një virtual Tour i kampusit i cili ofron detaje për secilën nga ndërtesat  tona, një hartë kampus dhe një directorium telefonik i dobishëm për kampuset.

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/