Info per Master

  • 12/11/2014 - Vendim mbi hyrjen në provimin pranues për studimet Master

    Vendim mbi hyrjen në provimin te të gjithë kandidatëve që kan aplikuar në të dy konkurset e publikuar nga UPZ, për studimet Master në Fakultetin Ekonomik

  • 31/10/2014 - LAJMËRIM

    Lajmërohen studentët e vitit të parë të studimeve të programit Master në Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit se ligjeratat me prof. Shafi Gashi mbahen me datën 01, 08, 15, 22 Nëntor...