Programi Fillor

 

Viti i Pare - Programi Fillor

 

Semestri I

 

Kursi

ECTS

 

Edu 101

O

GJUHE I SHQIPE PER PROGRAMIN FILLOR

3

2

7

 

 

Edu 102

O

MATEMATIKE I PER PROGRAMIN FILLOR

3

2

7

 

 

Edu 103

O

GJUHE ANGLEZE I PER PROGRAMIN FILLOR

2

2

6

 

 

Edu 104

O

BAZAT E ARSIMIT MUZIKOR ME METODOLOGJI

3

1

5

 

 

Edu 105

Z

SHKATHTESITE E MESIMIT AKADEMIK

2

1

5

 

 

Edu 113

Z

VIZATIM

2

1

5

 

 

*Studenti zgjedh nje kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).

 

Semestri II

 

Edu 106

O

GJUHE SHQIPE II PER PROGRAMIN FILLOR

3

2

6

 

 

Edu 107

O

MATEMATIKE II PER PROGRAMIN FILLOR

3

2

6

 

 

Edu 108

O

TIK NE EDUKIMIN FILLOR

3

2

6

 

 

Edu 109

O

FILOZOFI E EDUKIMIT

2

1

5

 

 

Edu 110

O

PRAKTIKA PEDAGOGJIKE I (3 JAVE)

/

 

2

 

 

Edu 111

Z

KOMUNIKIMI NE ARSIM

2

1

5

 

 

Edu 112

Z

HISTORIA E ARSIMIT KOMBETAR

2

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Studenti zgjedh nje kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).

 

Viti i dyte - Programi Fillor

Semestri III

Kursi

Statu

Emri i kursit

L

U

ECTS

Mesimdhenesit

 

si

 

 

 

 

Edu 114

O

GJUHE SHQIPE PER PROGRAMIN FILLOR III

3

2

6

 

Edu 115

O

HYRJE NE PSIKOLOGJI

3

2

6

 

Edu 116

O

TEORI E MESIMIT

2

2

5

 

Edu 117

O

GJUHE ANGLEZE II PER PROGRAMIN FILLOR

2

1

5

 

Edu 118

Z

INTERPRETIM ME INSTRUMENT

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Edu 119

Z

 

EDUKATE QYTETARE

2

1

4

 

Edu 120

Z

 

EDUKIMI FIZIK SHENDETESOR

2

1

4

 

Edu 121

Z

 

SHKATHTESITE E KOMUNIKIMIT ME FEMIJE

2

1

4

 

*Studenti zgjedh dy (dy) kurse zgjedhore nga lista e kurseve zgjedhore (Z).

Semestri IV

Edu 122

O

LETERSI PER FEMIJE

3

2

6

 

Edu 123

O

METODOLOGJIA E MESIMIT TE MATEMATIKES I

3

2

7

 

Edu 124

O

PRAKTIKA PEDAGOGJIKE II (5 JAVE)

2

1

6

 

Edu 125

O

HISTORI KOMBETARE

3

2

6

 

Edu 126

Z

DRAMATIZIMI DHE SHFAQJET ME KUKULLA

2

1

5

 

Edu 127

Z

ARTET E BUKURA

2

1

5

 

Edu 128

Z

PSIKOLOGJIA ZHVILLIMORE

2

1

5

 

Edu 129

Z

TE DREJTAT E FEMIJEVE DHE ETIKA E MESIMDHEnESVE

2

1

5

 

*Studenti zgjedh nje kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).

Viti i trete - Programi Fillor

Semestri V

Kursi

Status

Emri i kursit

L

U

ECTS

Mesimdhenesit

 

i

 

 

 

 

Edu 130

O

METODOLOGJI E SHKENCAVE SHOQERORE

3

2

7

 

Edu 131

O

METODOLOGJI E ARTEVE FIGURATIVE

3

2

6

 

Edu 132

O

PRAKTIKA PEDAGOGJIKE III (6 JAVE)

2

1

6

 

Edu 133

O

BAZAT E SHKENCAVE NATYRORE ME TODOLOGJI I

3

2

6

 

Edu 134

Z

SHKOLLA DHE KOMUNITETI

 

2

1

5

 

Edu 135

Z

ARSIMIMI GJATE GJITHE JETES

 

2

1

5

 

Edu 136

Z

TENDENCAT BASHKEKOHORE NE ARSIM

 

2

1

5

 

Edu 137

Z

METODOLOGJI E LEXIMIT LETRAR

 

2

1

5

 

Edu 138

Z

STATISTIKE ELEMENTARE

 

2

1

5

 

*Studenti zgjedh nje kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z)

Semestri VI

Edu 139

O

STRATEGJITE DHE METODAT E SHKRIM LEXIMIT

 

2

2

6

 

Edu 140

O

EDUKIMI GJITHEPERFSHIRES ME METODOLOGJI

2

2

6

 

Edu 141

O

PSIKOLOGJI EDUKIMI

2

1

5

 

Edu 142

O

EDUKIMI MJEDISOR

2

1

5

 

Edu 143

Z

ZHVILLIMI I KURRIKULAVE

 

2

1

4

 

Edu 144

Z

VESHTIRESITE NE TE NXENIT

 

2

1

4

 

Edu 145

Z

GJUHE ANGLEZE PER MESUES

 

2

1

4

 

Edu 146

Z

BAZAT E SHKENCAVE

 

2

1

4

 

 

 

NATYRORE ME METODOLOGJI

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

Edu 147

Z

MEDIAT DIGJITALE

 

2

1

4

 

*Studenti zgjedh 2 (dy) kurse zgjedhore (Z) nga lista

Viti i katert - Programi Fillor

Semestri VII

Kursi

Status

Emri i kursit

 

 

ECTS

Mesimdhenesit

 

i

 

 

 

 

 

Edu 148

O

METODOLOGJI E MESIMIT TE MATEMATIKES II

3

2

7

 

Edu149

O

HISTORI E LETERSISE KOMBETARE

3

2

6

 

Edu 150

O

METODOLOGJI E EDUKIMIT FIZIK

3

2

6

 

Edu 151

O

METODOLOGJI E GJUHES SHQIPE

3

1

6

 

Edu 152

Z

ETNOLOGJI DHE LETERSI POPULLORE

2

1

5

 

Edu 153

Z

VLERESIMI NE ARSIM

2

1

5

 

Edu 154

Z

PSIKOLOGJIA E PERSONALITETIT

2

1

5

 

Edu 155

Z

MENAXHIMI I KLASES DHE DISIPLINA

2

1

5

 

Edu156

Z

FEMIJET DHE MESIMI NE NATYRE

2

1

5

 

*Studenti zgjedh nje kurs zgjedhor nga lista e kurseve zgjedhore (Z).

Semestri VIII

Edu 157

O

BAZAT E HULUMTIMIT NE EDUKIM

2

1

6

 

Edu 158

O

PRAKTIKA PEDAGOGJIKE IV (8 JAVE)

/

 

14

 

Edu 159

O

PUNIMI I DIPLOMES

/

 

10

/

Plani i programit te studimit (emri, oret javore, ECTS kredite dhe statusi)

 

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"  Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës. Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.    "

Këshilli Drejtuesi i Universitetit

Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.