Lendet e drejtimit SD per semestrin dimeror 2014/2015

Semestri 1

 • Viti 1 - OBLIGATIVE - GJUHË ANGLEZE 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - SHKENCË KOMPJUTERIKE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - MATEMATIKA 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - ZHVILLIMI I SOFTVERIT 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - MEDIA E RE DHE MULTIMEDIA
 • Viti 1 - ZGJEDHORE - TEKNOLOGJI TRANSMETUESE
 • Viti 1 - ZGJEDHORE - INXHINIERINGU SOFTUERIK

Semestri 3

 • Viti 2 - OBLIGATIVE - APLIKIMI I BAZAVE TË TË DHENAVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - DIZAJNI SOFTUERIK
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJITË E SERVERËVE
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - MENAXHIMI I RRJETAVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - SKRIPTIMI
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - SERVERI WINDOWS
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - APLIKIMI I BAZAVE TË TË DHENAVE

Semestri 5

 • Viti 3 - OBLIGATIVE - KOMPJUTIMI MOBIL
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - SIGURIA NË TI
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - ZHVILLIMI I LOJËRAVE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - INTELEGJENCA ARTIFICIALE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - MARKETINGU ONLINE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - ZHVILLIMI I LOJËRAVE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - KOMPJUTIMI MOBIL
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - SIGURIA NË TI
 • Viti 3 - ZGJEDHORE - PROGRAMIM PËR SISTEME

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS