Lendet e drejtimit SD per semestrin dimeror 2014/2015

Semestri 1

 • Viti 1 - OBLIGATIVE - GJUHË ANGLEZE 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - SHKENCË KOMPJUTERIKE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - MATEMATIKA 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - ZHVILLIMI I SOFTVERIT 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - MEDIA E RE DHE MULTIMEDIA
 • Viti 1 - ZGJEDHORE - TEKNOLOGJI TRANSMETUESE
 • Viti 1 - ZGJEDHORE - INXHINIERINGU SOFTUERIK

Semestri 3

 • Viti 2 - OBLIGATIVE - APLIKIMI I BAZAVE TË TË DHENAVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - DIZAJNI SOFTUERIK
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJITË E SERVERËVE
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - MENAXHIMI I RRJETAVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - SKRIPTIMI
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - SERVERI WINDOWS
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - APLIKIMI I BAZAVE TË TË DHENAVE

Semestri 5

 • Viti 3 - OBLIGATIVE - KOMPJUTIMI MOBIL
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - SIGURIA NË TI
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - ZHVILLIMI I LOJËRAVE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - INTELEGJENCA ARTIFICIALE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - MARKETINGU ONLINE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - ZHVILLIMI I LOJËRAVE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - KOMPJUTIMI MOBIL
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - SIGURIA NË TI
 • Viti 3 - ZGJEDHORE - PROGRAMIM PËR SISTEME

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.