INFO per STUDENT

  • 07/09/2018 - Njoftim për studentët e Programit Administrim Biznesi

    Njoftohen të gjithë Studentët e Fakultetit Ekonomik Programi Administrim Biznesi që i kanë dëgjuar ligjëratat e vitit të dytë së janë të obliguar që të deklarohen se në cilin Profil...

  • 14/05/2015 - THIRRJE PËR KONKURS

    FOTOGRAFIE PËR TË PROMOVUAR VENDET E TRASHËGIMISË KULTURORE NË KOSOVË