Lendet e drejtimit TIT per semestrin dimeror 2014/2015

Semestri 1

 • Viti 1 - OBLIGATIVE - MATEMATIKA 1
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - PAISJET ELEKTRONIKE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJIA DIGJITALE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJIA DIGJITALE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - BAZAT E BARTJES SË INFORMATAVE
 • Viti 1 - OBLIGATIVE - GJUHË ANGLEZE 1
 • Viti 1 - ZGJEDHORE - EKONOMI

Semestri 3

 • Viti 2 - OBLIGATIVE - METODAT E TRANSMETIMIT
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - MENAGJIMI I PROJEKTEVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - TEKNOLOGJITË E AVANCUARA TË IP-VE DHE RRJETAVE
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - SISTEMET OPERATIVE NË KOHË REALE
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - INXHINIERINGU SOFTUERIK
 • Viti 2 - ZGJEDHORE - STRUKTURAT E MOTIVIMIT
 • Viti 2 - OBLIGATIVE - SISTEMET OPERATIVE NË KOHË REALE

Semestri 5

 • Viti 3 - OBLIGATIVE - BAZAT E TË DHËNAVE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - SIGURIA NË RRJETAT E TI-VE
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - KONVERGJENCA NË RJETA
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - VEGLAT PËR SIGURI NË INTERNET
 • Viti 3 - ZGJEDHORE - MENAXHIMI I INFORMACIONIT
 • Viti 3 - ZGJEDHORE - PËRMBAJTJA STATIKE E WEB-INXHINIERINGUT
 • Viti 3 - OBLIGATIVE - BAZAT E TË DHËNAVE

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS