Master në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologji e Komunikimit

Viti I Studimit / semestrat

Titulli i Modulit

Ligjeruesit

Nr. I Orëve

Nr. I ECTS

Lloji

Viti I parë

Semestri i parë

M1O1. Matematika e avansuar për shkencat kompjuterike

Kajtaz Bllaca

60

6

Obligativ

M1O2. Zhvillimi i Sistemit Informativ dhe i Sherbimeve.

Malush Mjaku

60

6

Obligativ

M1O3. Modelimi i avansuar i të dhënave dhe bazës së të dhënave.

Samedin Krrabaj

60

6

Obligativ

M1O4. Parimet e Avansuara të programimit të gjuhës

Mentor Hamiti

60

6

Obligativ

M1Z1. Multimedia Kompjuterike

Nuk mbahet

60

6

Zgjedhor

M1Z2. Parimet e sistemit informativ gjeografik.

Naim Baftiu

60

6

Zgjedhor

 

Viti I dytë

Semestri i tretë

M3O1. Tema të zgjedhura nga Makina e Mësimit dhe Intelegjenca Artificiale

Mentor Hamiti

60

6

M3O2. Tema të zgjedhura nga sigurimi i kompjuterit.

Malush Mjaku

60

6

Obligativ

M3O3. Rrjetet e Sensorave Wireless

Ercan Canhasi

60

6

Obligativ

M3O4. Metodat Empirike Kërkuese

Arsim Susuri

60

6

Obligativ

M3Z1. Qeverisja ne TI

Mentor Hamiti

60

6

Zgjedhor

M3Z1. Mekatronika

Kajtaz Bllaca

60

6

Zgjedhor

Semestri i katërt

M3Z2. Tema e diplomës

30

Obligativ

Totali i ECTS në vitin e dytë

Duhet të pëfshihen 8 module obligative, një nga dy modulet zgjedhore dhe tema e diplomës.

60

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas