Në Kampusin e Universitetit “Ukshin Hoti” janë këto Hapësira infrastrukturore:

4 -  Amfiteatro me sipërfaqe  S-1701 m2;

47 - Zyre të Stafit akademik dhe administrativ S-1423 m2;

9 -  Laboratorë  S-476 m2;

40 - Salla të Mësimit   S-3068 m2;

3  - Biblioteka S-527 m2;

5  - kabinete të Informatikës S- 356 m2;  dhe

Hapësirat ndihmëse ( Holli, nyje sanitare, depot, arkiva dhe ngrohja qendrore) S- 7269m2

Totali i Përgjithshëm i sipërfaqeve të brendshme  në Kampus është S-14820m2

Totali i hapësirave infrastrukturore në Universitetin “Ukshin Hoti”  është rreth 4m2 për një student

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/