Në Kampusin e Universitetit “Ukshin Hoti” janë këto Hapësira infrastrukturore:

4 -  Amfiteatro me sipërfaqe  S-1701 m2;

47 - Zyre të Stafit akademik dhe administrativ S-1423 m2;

9 -  Laboratorë  S-476 m2;

40 - Salla të Mësimit   S-3068 m2;

3  - Biblioteka S-527 m2;

5  - kabinete të Informatikës S- 356 m2;  dhe

Hapësirat ndihmëse ( Holli, nyje sanitare, depot, arkiva dhe ngrohja qendrore) S- 7269m2

Totali i Përgjithshëm i sipërfaqeve të brendshme  në Kampus është S-14820m2

Totali i hapësirave infrastrukturore në Universitetin “Ukshin Hoti”  është rreth 4m2 për një student

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas