Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Ismet Temaj Prof.Asoc. Dr.sc.

Pozita:

Profesor i asocuar

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)

049-113-097

E-mail:

ismet.temaj@uni-prizren.com

Office Hours (oret kur je present ne UPz)

 

 

Ismet Temaj - CV