Personeli Akademik i Rregullt

 • Safet Krasniqi

  Safet

  Krasniqi

  Profesor Asistent u.d. Dekan

 • Kadri Kryeziu

  Kadri

  Kryeziu

  Profesor i Asocuar

 • Eqrem Zenelaj

  Eqrem

  Zenelaj

  Profesor i Asocuar

 • Halim Bajraktari

  Halim

  Bajraktari

  Profesor i Asocuar

 • Arif Riza

  Arif

  Riza

  Profesor i Asocuar

 • Armend Podvorica

  Armend

  Podvorica

  Profesor i Asocuar

 • Muharrem Faiku

  Muharrem

  Faiku

  Profesor i Asocuar

 • Berat Aqifi

  Berat

  Aqifi

  Profesor Asistent

 • Enver Buqaj

  Enver

  Buqaj

  Profesor Asistent

 • Dardan Vuniqi

  Dardan

  Vuniqi

  Profesor Asistent, Prodekan

 • Shefki Shtërbani

  Shefki

  Shtërbani

  Asistent

 • Driola Susuri

  Driola

  Susuri

  Asistente

 • Simeana Beshi

  Simeana

  Beshi

  Asistente

 • Kastriote Vlahna

  Kastriote

  Vlahna

  Asistente, Shef i programit për mësim

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS