Kërkime Shken.

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Kërkimi shkencor në Universitetin e Prizrenit

Universiteti i Prizrenit është universiteti i dytë publik më i madh në Kosovë me mbi 10.000 studentë  i cili ka për qëllim që të nxisë  dhe të  konsolodojë në përsosmërinë e hulumtimeve shkencore pranë Universitetit. Në Universitetin e Prizrenit  së shpejti do të themelohen grupe hulumtuse në kuadër tëUniversitetit për të nxitur dhe rritur kualitetin në hulumtime dhe mësimdhënie.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS