Këshillin Drejtues të UPZ-së e përbejnë:

 

  • Prof. Ass. Dr. Naser Bajraktari - Kryesues;
  • Dr. Hajrija Skrijelj - Zëvendës Kryesuese;
  • Dr. Kushtrim Gashi - Anëtar
  • Prof.ass. Dr. Rifat Morina - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Drita Krasniqi - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Ylli Kortoçi - Anëtar;

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/