Këshillin Drejtues të UPZ-së e përbejnë:

 

  • Prof. Dr. Bedri Muhadri - Kryesues;
  • Mr. Isak Hoxha - z.v. Kryesues;
  • Dr. Parim Kosova - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Ragip Gjoshi - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Soner Yildirim - Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Artan Niman i- Anëtar;
  • Prof.ass. Dr. Ylli Kortoçi - Anëtar;

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së