Anëtarët e Këshillit të Fakultetit Juridik:

 • 1. Prof asoc dr Kadri Kryeziu, Dekan
 • 2. Prof asoc dr Halim Bajraktari, anëtar
 • 3. Prof ass dr Arif Riza, anëtar
 • 4. Prof ass dr Muharrem Faiku, anëtar
 • 5. Prof ass dr Armend Podvorica, anëtar
 • 6. Prof ass dr Safet Krasniqi, anëtar
 • 7. Prof asoc dr Eqrem Zeneli, anëtar
 • 8. Prof ass dr Berat Aqifi, anëtar
 • 9. Dr.sc (asistent) Dardan Vuniqi, anëtar
 • 10. Phdc (asistent) Shefki Shtërbani, anëtar
 • 11. Enver Buzhala, Sekretar i Fakultetit Juridik
 • 12. Artur Skenderaj (Kryetar i këshillit Studentor) anëtar ex officio (vëzhgues).
 • 13. Albin Gollapeni, (Student).

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/