Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Edukimit:

 • Prof. Asoc. dr. Fahredin Shabani,
 • Prof. Ass.dr. Vedat Bajrami,
 • Prof. Ass.dr. Munavver M.Yildirim,
 • Prof. Ass.dr. Bajram Çupi,
 • Prof. Ass.dr. Elsev B.Lopar,
 • Prof. Ass.dr. Ajka Alijli,
 • Prof. Ass.dr. Serdan Kervan,
 • Prof. Ass.dr. Pranvera J.Qollaku,
 • Prof. Ass.dr. Fatmir Mehmeti,
 • Msc. Albulena Alidemaj,
 • Msc. Artan Reshani,
 • Msc. Mujdin Lutfiu, Sekretar
 • Znj. Blerta Ferati, Zyrtare e shërbimit te Studentor,
 • Rrezarta Osmanollaj, Anëtare e K.Studentëve.
 • Fatlin Tredhaku, Kryetar i K.St.Vezhgues

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/