Fakulteti i Filologjisë

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë:

 • 1. Prof.ass.dr. Flamur Shala
 • 2. Prof.asoc.dr. Shkëlqim Millaku
 • 3. Prof.ass.dr. Vjolca Dibra
 • 4. Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu
 • 5. Prof.ass.dr. Sermin Turtulla
 • 6. Prof.ass.dr. Teuta Kafexholli
 • 7. Prof.ass.dr. Kimete Canaj
 • 8. Prof.ass.dr. Xhafer beqiraj
 • 9. Anzotika Sallauka - Sekretare
 • 10. Arijeta Bekteshi - Studente

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit