Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë

 

1. Prof.ass.dr. Flamur Shala
2. Prof.asoc.dr. Shkëlqim Millaku
3. Prof.ass.dr. Vjolca Dibra
4. Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu
5. Prof.ass.dr. Sermin Turtulla
6. Prof.ass.dr. Teuta Kafexholli
7. Prof.ass.dr. Kimete Canaj
8. Prof.ass.dr. Xhafer beqiraj
9. Anzotika Sallauka - Sekretare
10. Arijeta Bekteshi - Studente

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/