Fakulteti i Filologjisë

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë:

  • 1. Prof.ass.dr. Flamur Shala
  • 2. Prof.asoc.dr. Shkëlqim Millaku
  • 3. Prof.ass.dr. Vjolca Dibra
  • 4. Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu
  • 5. Prof.ass.dr. Sermin Turtulla
  • 6. Prof.ass.dr. Teuta Kafexholli
  • 7. Prof.ass.dr. Kimete Canaj
  • 8. Prof.ass.dr. Xhafer beqiraj
  • 9. Anzotika Sallauka - Sekretare
  • 10. Arijeta Bekteshi - Studente

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS