Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:

 • Prof. asoc. dr. Isuf Lushi - kryesues/dekan;
 • Prof. ass. dr. Albana Milaimi - anëtare/prodekane;
 • LL. M Nexhmedin Krasniqi - anëtar/sekretar;
 • Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi - anëtar;
 • Prof. ass. dr. Kushtrim Braha - anëtar;
 • Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi - anëtare;
 • Prof. ass. dr. Ekrem Gjokaj - anëtar;
 • Prof. ass. dr. Sadik Maloku - anëtar;
 • Mrs. ass. Nol Krasniqi - anëtar;
 • Mrs. ass. Liridon Buqaj - anëtar;
 • Znj. Gresa Llapatinca - anëtare/studente dhe
 • Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi - anëtar pa të drejtë vote.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS