Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike:
 • Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj, Dekan
 • Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri, Prodekan
 • Prof. Ass. Dr. Zirije Hasani, Shefe për Mësim
 • Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi, Profesor
 • Prof. Asoc. Dr. Naim Baftiu, Profesor
 • Ass. Arta Misini, Asistente
 • Arbnore Shehu, Sekretare
 • Zëmirë Bresilla Dakaj - Zyrtare për shërbimin e studentëve
 • Ardit Vezaj - Anëtar nga radhët e studentëve  - me të drejtë vote dhe
 • Ermal Krasniqi - Kryetar i studentëve - pa të drejtë vote.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit