Anëtarët e Këshillit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike:
  • Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj, Dekan
  • Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri, Prodekan
  • Prof. Ass. Dr. Zirije Hasani, Shefe për Mësim
  • Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi, Profesor
  • Prof. Asoc. Dr. Naim Baftiu, Profesor
  • Ass. Arta Misini, Asistente
  • Arbnore Shehu, Sekretare
  • Zëmirë Bresilla Dakaj - Zyrtare për shërbimin e studentëve
  • Ardit Vezaj - Anëtar nga radhët e studentëve  - me të drejtë vote dhe
  • Ermal Krasniqi - Kryetar i studentëve - pa të drejtë vote.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS