Komisioni per Projekte ne kuader te Universitetit te Prizrenit

Komisioni i caktuar pr pergaditjen e projekteve per UPz-ne eshte ne ket perberje:

  1. PhD.c Nysret Demaku
  2. Prof.ass.dr Bekim Berisha
  3. Dr. Ercan Canhasi
  4. PhD.c Zirije Hasani
  5. PhD.c Nazli Tyfekci

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/