Konferenca Ndërkombëtare

“The East of the West and West of the East”

 

Konferenca Ndërkombëtare I “The East of the West and West of the East”

5-7 Qershor 2013

 

Konferenca Ndërkombëtare IV “The East of the West and West of the East”

25-27 Qershor 2019

 

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit