Studentët

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

 

SQARIM!

Listat e Kandidatëve të propozuar nga ana e Organizatave Studentore për kandidatët, përfaqësues në Parlamentin Studentor  dhe Këshillat e Fakulteteve duhet të jenë në përputhje me Statutin e Universitetit dhe Rregullores për Zgjedhjet  e Studentëve në UPZ (neni 3; neni 24; neni 25; neni 26).

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS