Lista përfundimtare e studentëve me të drejtë vote, në zgjedhjet studentore të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren /2018.

15 Mars 2018 << prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS