NJOFTIM - Listat e studentëve me të drejtë vote

08 Prill 2016

Njoftim

 

Në bazë të nenit 23 të Rregullores për Zgjedhjet Studentore në UPZ, KQZ shpallë listat e studentëve me të drejtë vote.

Listat sipas Fakulteteve:

Fakulteti Ekonomik:

Administrim Biznesi (Bachelor) PDF

Menaxhment Ndërkombëtar (Bachelor) PDF

Lista e studentëve të Nivelit Master në tre (3) drejtime në F. Ekonomik - PDF

 

Fakulteti Juridik:

Juridik (bachelor) PDF

 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike:

SD (Bachelor) PDF

TIT (Bachelor) PDF

TIT - Gj. Turke (Bachelor) PDF

TIT - Gj. Bonjake (Bachelor) PDF

Lista e studentëve të Nivelit Master në F. Shkencave Kompjuterike - PDF

 

Fakulteti i Edukimit:

Programi Fillor Gj, Shqipe (Bachelor) PDF

Programi Parashkollor Gj. Shqipe (Bachelor) PDF

Programi Fillor Gj. Turke (Bachelor) PDF

Programi Parashkollor Gj, Turke (Bachelor) PDF

Programi Fillor dhe Parashkollor Gj. Boshnjake (Bachelor) PDF

Gjuhë Gjermane (Bachelor) PDF

Edukim me Index (Bachelor) PDF

Programi Fillor Gj, Shqipe  me Index - PDF

 

Fakulteti i Filologjisë

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (Bachelor) PDF

Gjuhë dhe Letërsi Angleze (Bachelor) PDF

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane (Bachelor) PDF

 

Studentët me të drejtë vote që nuk figurojne në listë,në bazë të nenit 23, pika 5 dhe 6,  kanë të drejtë ankese. Ankesa bëhet përmes deklaratës me shkrim e cila i paraqitet Kryesuesit te KQZ-së, më se voni 14 ditë para zgjedhjeve.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/