NJOFTIM

28 Prill 2016

NJOFTIM

Studentët me të drejtë vote që nuk figurojne në listë,në bazë të nenit 23, pika 5 dhe 6,  kanë të drejtë ankese. Ankesa bëhet përmes deklaratës me shkrim e cila i paraqitet Kryesuesit te KQZ-së, më se voni 14 ditë para zgjedhjeve.

 

Afati për ankesat e studentëve shtyhen gjer më 02.05.2016

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/