VENDIM

29 Mars 2016

VENDIM


Çertifikohen organizatat studentore  për Zgjedhjet Studentore të Universitetit të Prizrenit "Ukshin Hoti” si në vijim

- Unioni i Studentëve Pro Europian  - USPE

- Unioni i Studentëve Shqiptarë  - USSH

- Unioni Studentor “Ukshin Hoti” -  USUH

- Altemativa Studentore  - AS

 

Të njoftohen:                                            Kryetari i Komisionit qendror Zgjedhor

- Menaxhmenti i UPZ-së;                                                 Ma.sc. Adem Sallauka

- Organizatat Studentore;

- Dosjet;

- Arkivi i UPZ-së

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/