Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Njoftim për Bursistë

13 Korrik 2017

Menaxhmenti i Universitetit “Ukshin Hoti”:

NJOFTON

Vendimi i komisionit për ndarjen e bursave nr. 01-160, tregon vetëm emrat e studentëve të cilët i plotësojnë kriteret sipas konkursit, ndërsa për lartësinë e shumës së bursës do të vendoset nga Këshilli Drejtues i Universitetit me një vendim të veçantë.

Andaj, deri në vendimin e radhës së Këshillit Drejtues, studentët nuk duhet të paraqiten për kompletim të dokumentacionit të nevojshëm për ekzekutimin e pagesave.

Pas vendimit të radhës së Këshillit Drejtues studentët përfitues do të njoftohen për afatin dhe vendin e dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm (kopjen e letërnjoftimit, numrin e llogarisë personale, dhe dëshmisë se të njëjtit nuk kanë përfituar bursë nga Kuvendet Komunale prej nga vijnë ose deklaratës nën betim).

Për informacion shtesë mund të drejtoheni në zyrën nr. 308 në objektin e rektoratit të UPZ-së.

Me respekt !

Burim Berisha
u.d. Sekretar i Përgjithshëm

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së