Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

VENDIM

03 Tetor 2017

Duke u bazuar në vendimin e Këshillit Drejtues të Universitetit ”Ukshin Hoti” nr. 01-103 të datës 15.05.2017 për shpalljen e konkursit, rregulloren për lirim nga pagesa e semestrit nr. 01-219 të datës 23.06.2017 dhe Udhëzimin Administrativ MASHT 17/2014, komisioni mori:

VENDIM

Për lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2016/17 këta studente:

-  Komisioni i formuar me vendimin e Këshillit Drejtues me nr. 01-184 për vlerësimin e dokumentacionit për lirim nga pagesa e semestrit duke u bazuar në rregulloret përkatese të përmendura më lartë konstaton se:

  • Studentët të cilët gjenden në listën nr. 1 i plotësojnë kriteret për lirim nga pagesa e semestrit ndërsa;
  • Studentët të cilët gjenden në listën nr. 2 nuk i plotësojnë kriteret për lirim nga pagesa e semestrit.

- Studentët përfitues sipas këtij vendimi duhet të paraqitën në zyrën e financave të Universitetit nëShatervan me së voni deri më 27.10.2017 me ç’rast duhet të sjellin edhe kopjen e letërnjoftimit dhe numrin e llogarise bankare (personale).

Keshille Juridike: Kundër këtij vendimi lejohet ankesa në afat prej 8 ditesh.

Komisioni:

  • Prof. ass. dr. Hyni Terziu
  • Z. Burim Berisha
  • Z. Arianit Berisha
  • Z. Shaban Bajrami
  • Z. Tauland Thaçi
<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së