Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

08 Dhjetor 2017

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren duke u bazuar në dispozitat ligjore të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedura e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftim për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga KPSHC pas përfundimit të procedurës së rekrutimit të shpallur me datë 07/11/2017 për pozitën e punës: “Zyrtar i Lartë i Personelit”.

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë i Personelit

Nr.ref. 01-263/A

Emri dhe Mbiemri: Skender Kokollari

Numri i aplikacionit: 01

Pikët e përgjithshme të fituara: 89


Për Zyrën e Personelit
Nexhmedin Krasniqi
Data: 08/12/2017 << prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së