Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

KONKURS PLOTËSUES PËR ANGAZHIMIN E PERSONELIT AKADEMIK

04 Tetor 2018

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti”në Prizren në përputhje me Statutin e UUHP-së, në mbledhjen e mbajtur më 03.10.2018 duke vendosur sipas kërkesës së njësive përkatëse akdemike mori vendim për plotësim të konkursit nr. 01-145 të datës 31.08.2018, duke shpall:

KONKURS PLOTËSUES

PËR ANGAZHIMIN E PERSONELIT AKADEMIK

· FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

Në Gjuhën Shqipe:

1. Një mësimdhënës për lëndët: Matematika e avancuar për shkenca kompjuterike (master, sem.I );

Në Gjuhën Turke:

2. Një asistent për grup lëndësh;

Në Gjuhën Boshnjake:

3. Një mësimdhënës për lëndën: Matematika 1;

4. Një mësimdhënës për lëndët: Mikrokontrollerët, Pajisjet elektronike (sem I, sem. III).

· FAKULTETI I EDUKIMIT

Në Gjuhën mësimore boshnjake:

1. Dy mësimdhënës për grup lëndësh nga Matematika ( obligative dhe zgjedhore );

2. Një mësimdhënës për lëndën Praktik Pedagogjike – Programi fillor ( lënda: obligative 2+1 );

3. Një mësimdhënës për lëndën Praktikë pedagogjike Programi parashkollor (lënda: obligative 2+1);

Në Gjuhën mësimore turke:

1. Një mësimdhënës për lëndët pedagogjike ( obligative dhe zgjedhore );

2. Një mësimdhënës për lëndët Gjuhë angleze I – II;

3. Një mësimdhënës për lëndët Psikologjike ( obligative dhe zgjedhore );

4. Një mësimdhënës për lëndët Bazat e shkencave natyrore e metodologji I;

5. Një mësimdhënës për lëndët Artet figurative me metodologji ( obligative ) dhe vizatim ( zgjedhore );

6. Një mësimdhënës për lëndët Bazat e shkencave shoqërore me metodologji;

7. Një mësimdhënës për lëndët Lojërat matematikore;

8. Një mësimdhënës për lëndët Intepretim me instrument ( zgjedhore );

· FAKULTETI I FILOLOGJISË

1. Një mësimdhënës për lëndët: Gjuhë Angleze I dhe III (Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe);

2. Një mësimdhënës për lëndën: Histori dhe qytetrim britanik (Deka Gjuhë dhe Letërsi angleze);

3. Një mësimdhënës për lëndët: Letërsi Gjermane II dhe Letërsi Gjermane IV.

4. Një asistent për lëndët: Letërsi romane I, realizëm, Letërsi botërore (Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe);

5. Një asistent për lëndët: Hyrje në letërsi gjermane (në shkencën e lrtërsisë);

6. Dy asistent për lëndët e gjuhësisë: Praktikë Gjuhe I, III dhe IV, Gjuhë e sotme gjermane.

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë, nga dita e publikimit, përkatësisht deri më 12.10.2018 ora 15:00. Afati për ankesa është deri më 15.10.2018 nga ora 08:00 deri 16:00. Të dhënat tjera mbesin si në konkursin nr. 01-145 të datës 31.08.2018 përkatëlsisht rregulloren nr. 01-146 të publikuar në faqen zyrtare: www.uni-prizren.com.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas