Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

KONKURS PLOTËSUES PËR ANGAZHIMIN E PERSONELIT AKADEMIK

04 Tetor 2018

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti”në Prizren në përputhje me Statutin e UUHP-së, në mbledhjen e mbajtur më 03.10.2018 duke vendosur sipas kërkesës së njësive përkatëse akdemike mori vendim për plotësim të konkursit nr. 01-145 të datës 31.08.2018, duke shpall:

KONKURS PLOTËSUES

PËR ANGAZHIMIN E PERSONELIT AKADEMIK

· FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

Në Gjuhën Shqipe:

1. Një mësimdhënës për lëndët: Matematika e avancuar për shkenca kompjuterike (master, sem.I );

Në Gjuhën Turke:

2. Një asistent për grup lëndësh;

Në Gjuhën Boshnjake:

3. Një mësimdhënës për lëndën: Matematika 1;

4. Një mësimdhënës për lëndët: Mikrokontrollerët, Pajisjet elektronike (sem I, sem. III).

· FAKULTETI I EDUKIMIT

Në Gjuhën mësimore boshnjake:

1. Dy mësimdhënës për grup lëndësh nga Matematika ( obligative dhe zgjedhore );

2. Një mësimdhënës për lëndën Praktik Pedagogjike – Programi fillor ( lënda: obligative 2+1 );

3. Një mësimdhënës për lëndën Praktikë pedagogjike Programi parashkollor (lënda: obligative 2+1);

Në Gjuhën mësimore turke:

1. Një mësimdhënës për lëndët pedagogjike ( obligative dhe zgjedhore );

2. Një mësimdhënës për lëndët Gjuhë angleze I – II;

3. Një mësimdhënës për lëndët Psikologjike ( obligative dhe zgjedhore );

4. Një mësimdhënës për lëndët Bazat e shkencave natyrore e metodologji I;

5. Një mësimdhënës për lëndët Artet figurative me metodologji ( obligative ) dhe vizatim ( zgjedhore );

6. Një mësimdhënës për lëndët Bazat e shkencave shoqërore me metodologji;

7. Një mësimdhënës për lëndët Lojërat matematikore;

8. Një mësimdhënës për lëndët Intepretim me instrument ( zgjedhore );

· FAKULTETI I FILOLOGJISË

1. Një mësimdhënës për lëndët: Gjuhë Angleze I dhe III (Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe);

2. Një mësimdhënës për lëndën: Histori dhe qytetrim britanik (Deka Gjuhë dhe Letërsi angleze);

3. Një mësimdhënës për lëndët: Letërsi Gjermane II dhe Letërsi Gjermane IV.

4. Një asistent për lëndët: Letërsi romane I, realizëm, Letërsi botërore (Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe);

5. Një asistent për lëndët: Hyrje në letërsi gjermane (në shkencën e lrtërsisë);

6. Dy asistent për lëndët e gjuhësisë: Praktikë Gjuhe I, III dhe IV, Gjuhë e sotme gjermane.

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë, nga dita e publikimit, përkatësisht deri më 12.10.2018 ora 15:00. Afati për ankesa është deri më 15.10.2018 nga ora 08:00 deri 16:00. Të dhënat tjera mbesin si në konkursin nr. 01-145 të datës 31.08.2018 përkatëlsisht rregulloren nr. 01-146 të publikuar në faqen zyrtare: www.uni-prizren.com.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së"

Njoftim

Njoftim Njoftohën studentët e Upz-së të Fakultetit të Shkencave Kompjuterik dhe të interesuarit të drejtimeve tjera se të hënën nga ora 10:00h në Amfiteatër, prof. Betim Cico do ta mbajë ligjeratën në temën: Tendencat dhe Zhvillimet në Shkencat Kompjuterike. Dekanati Fshk-së