Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Njoftim - Afati i Prillit

01 Prill 2019

Lejohet afati i Prillit për paraqitjen e provimeve, studentët kanë të drejtë të i paraqesin dy provime.

Paraqitja e provimeve bëhet nga data: 02.04.2019 deri me  09.04.2019

Mbajtja e provimeve bëhet nga data: 10.04.2019 deri me 20.04.2019.

Vendosja e notave në SMU bëhet më së largu deri me 03.05.2019

Afati është i hapur për të gjitha njësitë akademike në nivelin Baçelor dhe Master

 

Senati i UUHP-së

 

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Një histori e shkurtër rreth Prizrenit"

Qyteti  i Universitetit të Prizrenit

Qyteti i Universitetit të Prizrenit