Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Conference: Science for sustainable technology

11 Korrik 2019

Dear scientists, academics, experts and industry representatives, We are pleased to announce that ICONST Conferences 2019. ICONST Conferences will be held on 26-30 August 2019 in Prizren-KOSOVO hosted by University of Prizren.

This year and the future theme of the ICONST organizations will be Science for sustainable technology

ICONST offers three different thematic symposiums These are:

International Conference on Natural Sciences and Technology (NST)

International Conference on Life Sciences and Technology (LST)

International Conference on Engineering Sciences and Technology (EST)

You can register for the conference appropriate for your expertise and upload your abstract or full text. The languages of ICONST Conferences are Turkish, English and Albanian. Your papers will be published in related symposium proceeding books with ISBN  number. Authors may submit up to 2 abstracts.

In order to increase the scientific quality of the articles participating in the conference, we are trying to publish selected qualified articles in partner journals. In this way, we hope that the researchers will participate in the conference with more qualified studies without worrying about publication. There are 3 different partner journals. These are

Bilge International Journal of Science and Technology Research (International indexed)

Fresenius Environmental Bulletin | Advances in Food Sciences (SCI expended)

Science of Advanced Materials (SCI expended)

During the last two days of the conference, trips to Tirana, Ohrid, Budva and Kotor will be organized as part of the social program.

We are looking forward to welcoming you in Prizen!

Yours sincerely,

The Organizing Committee of ICONST Conferences

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas