Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Plani Strategjik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, në diskutim publik!

16 Dhjetor 2019

Komisioni për Hartimin e Planit Strategjik të UUHP në përbërje nga anëtarë të organeve drejtuese, stafi menaxhues, mësimdhënësve, stafit të administratës, Parlamenti Studentor,MASHT, shoqërisë civile dhe të biznesit, pas një pune intensive disa mujore, kanë hartuar këtë draft të Planit Strategjik. Para se të miratohet në Këshillin Drejtues të UPZ-së, do të qëndrojë në webfaqen e universitetit në diskutim publik deri në fund të vitit 2019.

Janë të mirëseardhura vërejtjet dhe sugjerimet nga të gjitha palët e interesuara. Të gjitha propozimet mund të dërgohen në adresën zyrtare të universitetit: rektorati@uni-prizren.com. Ato do të shqyrtohen në Këshillin Drejtues para se të bëhet miratimi final i Planit Strategjik 2020-2024.

Faleminderit!

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas