Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Ftesë ( Thirrja publike) për Gjyqtar të Gjykates Kushtetuese

02 Prill 2021

 

Njoftim

Ju njoftoj se, Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emërim të gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese ka marr Vendim që, më datë 2 prill 2021 (sot) të publikohet thirrja/ftesa për zgjedhjen e një (1) kandidati për gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese.

Andaj, në bazë të nenit 6 paragrafit 6 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (Ligji Nr.03/L-121), ju dërgojmë Ftesën publike për Gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese në katër (4) gjuhë, si dhe formularët në gjuhën shqipe dhe serbe: formulari për nominim, formulari  i deklaratës së të nominuarit dhe CV.

 

Ftesa ( Thirrja publike) për Gjyqtar të Gjykates Kushtetuese

Formularet për Nominim_Deklaratës dhe CV_shqip

Formularet për Nominim_Deklaratës dhe CV_Serbisht

 

 

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas