Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

SMART4ALL Aplikoni në thirrjen e dytë të hapur

02 Prill 2021

SMART4ALL UPZ

SMART4ALL

Aplikoni në thirrjen e dytë të hapur

“Knowledge Transfer Experiments”

Afati i fundit

15 qershor 2021 në 18:00 CEST

Hapur për

Universitetet / Institucionet Akademike, NVM,

Ofruesit e teknologjive në përgjithësi

Përfitimi

deri në 8,000 € për të mbuluar ndihmën e mobilitetit për zbatimin e praktikës, deri në 6,000 € për eksperimentet e kryera në distancë

Lexo më shumë për

https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now

Dorëzimin e aplikacionit

https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com/

SMART4ALL fton nominimet për Thirrjen e Dytë të Hapur në KTE. Çmimet janë pjesë e programit SMART4ALL i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian nën Horizon 2020.

Rreth “Knowledge Transfer Experiments” (KTE)

KTE janë lloje të eksperimenteve që lejojnë projekte më të vogla, ose ide më pak të pjekura të prezantohen, testohen dhe kështu potencialisht të rriten dhe zbulojnë potencialitetin e produktit.

KTE veprojnë si praktika/trajnim, programet e mësimit të praktikës dhe trajnime afatshkurtër (3 muaj). KTE vepron midis dy entiteteve të ndryshme nga dy vende të ndryshme: një partner Akademik/Industri, e cili vepron si organizatë dërguese dhe një partner Akademik/Industri që vepron si organizatë pritëse. Propozimet e KTE duhet të synojnë shkëmbimin e njohurive të CLEC(Customized Low Energy Computing) për CPS(Cyber Physical Systems) dhe IoT(Internet of Things), në një nga fushat e mëposhtme:

· digjitalizimi transportit/ digitized transportation,

· digjitalizimi agrikulturës/ digitized agriculture,

· digjitalizimi mjedisit/ digitized environment dhe

· digjitalizimi çdo gjëje/ digitized anything

Kriza e COVID-19

SMART4ALL përmes “Thirrjeve të Hapura” do t'i kushtojë vëmendje të veçantë aplikacioneve CLEC (Customized Low Energy Computing) që lehtësojnë krizën e menaxhimit të COVID-19 dhe të gjitha aspektet e jetës duke u përqendruar në katër vertikalet e saj (Digitized Transport, Digitized Agriculture, Digitized Environment dhe Digitized Anything). Në mënyrë që të sigurohet se zgjidhjet inovative për këtë krizë do të ndiqen siç duhet, eksperimentet që lidhen me këto çështje do të vlerësohen pozitivisht. Konkretisht, gjatë procesit të vlerësimit, paraqitjet e thirrjeve të hapura që kanë të bëjnë me fushat SMART4ALL dhe që adresojnë problemet aktuale dhe të ardhshme, të cilat burojnë nga kriza COVID-19 do të marrin me 1 pikë shtesë në vlerësimin e tyre të përgjithshëm të vlerësimit.

Cilat janë përfitimet?

• Merrni mbështetje financiare deri në 8,000 € (ose deri në 6,000 € për eksperimentet e kryera në distancë për shkak të kufizimeve të udhëtimit Covid-19)

• Vendosni bashkëpunim të ri

• Merrni ndihmë për biznesin, etikën, teknologjinë, zhvillimin e fondeve nga ekspertët kryesorë ndërkombëtarë

• Bashkohuni me shërbimet e reja të trajnimit

Si të aplikoni?

Udhëzuesi për Aplikantët dhe FAQs janë në dispozicion në SMART4ALL Application Kit (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now)

Afati i fundit për dorëzimin e propozimit është 15 qershor 2021 në 18:00 CEST.

Rreth projektit SMART4ALL

SMART4ALL është një projekt katër vjeçar i financuar nga programi kërkimor dhe inovacion i EU Horizon 2020 që lejon dhënien e garantëve për përfituesit e tjerë përmes thirrjeve të hapura. Qëllimi i projektit SMART4ALL është të lidhë kompanitë inovative me një ide të zhvilluar me institucionet dhe kompanitë e BE-së përmes dhënies së garantëve që do të mundësojnë financimin e transferimit të njohurive dhe teknologjisë dhe mbështetjen përmes shërbimeve të trajnimit të ekspertëve kryesorë botërorë në etikë, teknologji, financim dhe zhvillim të biznesit. Konsorciumi SMART4ALL përbëhet nga 25 partnerë evropian me shkathtësi ndërdisiplinore dhe njohuri nga universitetet, institutet kërkimore, investitorët, qendrat e inovacionit dhe OJQ-të, e pjesë e këtij konsorciumi tashmë është dhe Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren.

SMART4ALL is funded by the European Union’s Horizon 2020 Programme, Grant Agreement No 872614.

http://www.smart4all-project.eu

page: https://www.linkedin.com/SMART4ALLH2020 group: https://www.linkedin.com/groups/12369183/

https://twitter.com/smart_4all

https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/

https://www.youtube.com/channel/SMART4ALL

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"  Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës. Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.    "

Këshilli Drejtuesi i Universitetit

Këshilli Drejtuesi i Universitetit "Ukshin Hoti", të premten mbajti mbledhjen e radhës.

Mbledhjen e hapi kryesuesi i KD-së, Prof. Asoc. Dr. Naser Bajraktari. Mbledhja kishte këtë rend dite: Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar, raporti i rektorit për të arriturat dhe sfidat e universitetit dhe shqyrtimi i kërkesave të ndryshme drejtuar KD-së.