Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Mbajtja e mësimit për Semestrin Veror të Vitit Akademik 2020/2021

15 Shkurt 2021

Në zbatim të Vendimit të Qeverisë Nr. 01/63 të datës 11.02.2021, lidhur me organizimin e procesit mësimor në Semestrin Veror të Vitit Akademik 2020/2021, Senati i Universitetit në mbledhjen e mbajtur më 15.02.2021 u dakorduan që të zbatohet në plotëni Vendimi përkatës i Qeverisë dhe se dekanët e njësive akademike në bashkëpunim me stafin akademik të veprojnë në përputhje të plotë me "Manualin për mbrojtje nga përhapja e Covid-19" dhe udhëzimet e IKSHP-së.

Dekani në bashkëpunim me mësimdhënësin dhe asistentin përkatës merren vesh që të organizojnë formatin e mësimit ose ushtrimeve varësisht prej numrit të studentëve, madhësisë së klasës mësimore dhe gjendjes shëndetësore ose moshës së mësimdhënësit.

Po ashtu dekanët në bashkëpunim me mësimdhënësitë caktojnë mënyrën e mbajtjes së konsultimeve dhe obligimeve tjera të mësimdhënësve.

Për të gjitha këto dekanët raportojnë një herë në javë(të premten) më baza periodike te menaxhmenti i universitetit.

Nga Dekanët kërkohet që të  njoftohen studentët sonte deri në orën 21:00 për secilin rast specifik për mënyrën e mbajtjes së ligjeratave, aty ku nuk mund te mbahet mësimi në mënyrë fizike.

 

 

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS