Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Njoftim për Mësimin Vitual (Klasa Virtuale)

22 Mars 2020 Duhet pasur parasysh që për funksionim të këtij moduli duhet të veprohet në bazë  të manualit të përdorimit. Në këtë rast profesorët dhe studentët e luajnë  rolin kryesor pasi që këta dy akter janë ata që kanë interaksion mes veti. Nëse veprohet në  ndonjë mënyrë tjetër ose duke përdorur platforma të ndryshme për takime online si përshembull:  zoom, skype conferenc etj. Sistemi i SMU-së,  përkatësisht moduli Klasa Virtuale nuk mund t'a kryej punën për të cilën është krijuar. Përmes këtij moduli studentët do të evidentohen se kanë ndjekur ligjerata, si dhe profesorët dhe asistentët e lëndeve do të evidentohen se i kanë mbajtur ligjeratat në oraret përkatëse të caktuara nga Universiteti. Verejtje: Profesorët nuk duhet t'i ftojnë studentët në Klasën Virtuale përmes e_mailt privat ose duke iu dërguar linkun në mënyrë tjetër pasi që nuk mund të evidentohet në sistemin e SMU-së studenti dhe profesori. Profesori nuk ka të drejtë  t'i bëjë invite studentët në class room. Studentët bëjnë kërkesë për takim në: class room dhe çdo gjë realizohet në planin e paraparë. << prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/