Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Lajme

 • 17/11/2015 - Njoftim

  Lajmërohen të gjithë ata studentë nga fakulteti ekonomik, drejtimi administrim biznesi që janë në vitin II(dytë) dhe të III (tretë) , e që e kanë notën mesatare mbi 8 dhe ata të cilët...

 • 13/11/2015 - NJOFTIM

  Lista e Përfundimtare të Studentëve në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike Nivelin - Master për vitin akademik 2015/2016

 • 12/11/2015 - VENDIM

  Vendimi për lejimin e afatit shtesë Nëntorit për paraqitjen e provimeve nga ana e studenteve të studimeve Master të Universitetit të Prizrenit.

 • 10/11/2015 - NJOFTIM

  Njoftohen studentet e poshtëshënuar, të cilët janë liruar nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2014/2015 te lajmërohen ne zyrën e financave Nr. 508 në objektin në Shadervan.

 • 09/11/2015 - NJOFTIM

  Me anë të këtij njoftimi lajmëroheni se bazuar në vendimin e datës 19.10.2015, lëshuar nga Senati gjegjësisht kryesuesi i Senatit rektor Prof.dr. Ramë Vataj, në mbledhjen e mbajtur me...

 • 05/11/2015 - NJOFTIM

  Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë paraqitur ankesa,në drejtimin e Masterit në programin Administrim Biznesi dhe Kontabilitet dhe Auditim , ankesat do të shqyrtohen të Hënën me dt....

 • 05/11/2015 - Rezultatet e provimit pranues në Fakultetin e Ekonomisë në nivelin Master drejtimi: TRASHËGIMI KULTURORE DHE MENAXHIM I TURIZMIT

  Rezultatet e provimit pranues në Fakultetin e Ekonomisë në nivelin Master drejtimi: TRASHËGIMI KULTURORE DHE MENAXHIM I TURIZMIT

 • 04/11/2015 - Rezultatet e provimit pranues në Fakultetin e Ekonomisë në nivelin Master

  Rezultatet e provimit pranues në Fakultetin e Ekonomisë për vitin e I-rë Akademik 2015/2016, drejtimet (Administrim Biznesi) dhe (Kontabilitet dhe Auditim) në nivelin Master.

 • 04/11/2015 - KONKURS

  PËR NDARJE TË BURSAVE PËR STUDENTËT E UNIVERSITETEVE PUBLIKE PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016