Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Lajme

 • 27/01/2015 - NJOFTIM

  Raport i Komisionit Recensues – Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

 • 20/01/2015 - NJOFTIM

  Raport i Komisionit Recensues - Fakulteti Juridik

 • 14/01/2015 - NJ O F T I M

  Njoftohen studentët e diplomuar në drejtimet përkatëse në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren se më 16.01.2015(të premten) prej orës 10:00, bëhet shpërndarja e diplomave.

 • 09/01/2015 - VENDIM

  Mbeshteture në dispozitat e nenit 47 pika 1.1 dhe nenit 100 te Statutit te UPZ-së Nr.04 - V- 621 dt. 30 maj 2013, e në përputhje me kompetencat që ka, Rektori i Universitetit te Prizrenit në...

 • 06/01/2015 - LAJMËRIM

  Paraqitja e provimeve për afatin e Janarit 2014

 • 06/01/2015 - Njoftim

  Njoftohen studentët dhe profesorët e UPZ-së se më 07.01.2015, në bazë të Ligjit për Festat Zyrtare, do të jetë ditë pushimi shkaku i Krishtlindjeve Ortodokse.

 • 29/12/2014 - KONKURS(i korrigjuar)

  Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në Universitetin e Prizrenit

 • 22/12/2014 - NJ O F T I M

  Njoftohen studentët e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren se vërtetimi i semestrit veror të vitit akademik 2013/2014 dhe regjistrimi i semestrit dimëror të vitit akademik 2014/2015 do...

 • 22/12/2014 - VENDIM

  Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve për vitin akademik 2014/2015