Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Lajme

 • 26/10/2014 - NJOFTIM nga FSHK (per nivelin MSc)

  Me poshte mund te gjeni rezultatet e pranimit ne konkursin e shpallur per studimet Master ne FSHK.

 • 24/10/2014 - VENDIM

  Afati i Nëntorit 2014

 • 24/10/2014 - NJOFTIM - OBAVJEŠTENJE

  Treći rok za upis se produžava do ponedjeljka, 27.10.2014. godine. Afati i tretë për dorëzimin e dokumenteve është e zgjatur deri të hënën, 27.10.2014

 • 23/10/2014 - NJOFTIM

  Lista e studenteve që janë pranua në studimet Master në Fakultetin Ekonomik dhe lista që do të nënshtrohen provimit pranues.

 • 21/10/2014 - NJOFTIM

  Njoftohen studentët e vitit të parë se fotografimi për ID kartela bëhet sipas orarit në vijim.

 • 20/10/2014 - KONKURS PLOTËSUES - DODATNI KONKURS

  KONKURS PLOTËSUES PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË KOMUNITETIT BOSHNJAK NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE, PËR VITIN AKADEMIK 2014 - 2015 / DODATNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA BOŠNJAČKOG ZAJEDNICE...

 • 16/10/2014 - NJOFTIM

  Lajmerohen kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim në studimet master në Fakultetin Ekonomik, se bazuar në konkursin e shpallur me datë 03.10.2014 është bërë perzgjedhja e kandidatëve...

 • 15/10/2014 - NJOFTIM

  I njoftojmë të gjithë studentët e paraqitur për studimet master në FSHK, se të gjithë kandidatet e interesuar do ti nënshtrohen provimit pranues, pa marre parasysh notën mesatare, pasi që...

 • 15/10/2014 - NJOFTIM

  Njoftohen studentët e liruar nga pagesa e semestrit nga Komisioni, e të cilët janë në listat e publikuara në internet(Web faqe e Universitetit), që në afatin sa më shkurtër të sjellin...