Lajme

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Lajme

 • 20/10/2014 - KONKURS PLOTËSUES - DODATNI KONKURS

  KONKURS PLOTËSUES PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE TË KOMUNITETIT BOSHNJAK NË VITIN E PARË TË STUDIMEVE, PËR VITIN AKADEMIK 2014 - 2015 / DODATNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA BOŠNJAČKOG ZAJEDNICE...

 • 16/10/2014 - NJOFTIM

  Lajmerohen kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim në studimet master në Fakultetin Ekonomik, se bazuar në konkursin e shpallur me datë 03.10.2014 është bërë perzgjedhja e kandidatëve...

 • 15/10/2014 - NJOFTIM

  I njoftojmë të gjithë studentët e paraqitur për studimet master në FSHK, se të gjithë kandidatet e interesuar do ti nënshtrohen provimit pranues, pa marre parasysh notën mesatare, pasi që...

 • 15/10/2014 - NJOFTIM

  Njoftohen studentët e liruar nga pagesa e semestrit nga Komisioni, e të cilët janë në listat e publikuara në internet(Web faqe e Universitetit), që në afatin sa më shkurtër të sjellin...

 • 14/10/2014 - RAPORTI I KOMISIONIT PËR SHQYRTIMIN E ANKESAVE

  Gjatë shqyrtimit të ankesave për të gjitha drejtimet në Universitetin e Prizrenit "Ukshin Hoti" komisioni i shqyrtimit të ankesave ka shqyrtuar të gjitha ankesat e studentëve që kanë...

 • 14/10/2014 - NJOFTIM PËR TRANSFERIMIN E STUDENTËVE NGA UNIVERSITETET TJERA

  Njoftim për transferimin e studentëve nga Universitet tjera

 • 07/10/2014 - Konkurs për studimet Master

  Konkursi për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve pasdiplomike - master për vitin akademik 2014-2015

 • 07/10/2014 - Konkurs za Master studije

  Konkurs za upis studenata na prvoj godini master studija za akademsku godinu 2014-2015

 • 07/10/2014 - KONKURS

  Konkurs për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve Master Shkencorë, “TRASHËGIMI KULTURORE DHE MENAXHIM NË TURIZËM” në vitin akademik 2014 - 2015