Me qëllim të sensibilizimit të opinionit mbi rëndësin e Pyjeve dhe Mjedisit, studentë të Fakultetit të Shkenave të Pyjeve dhe Mjedisit-UPZ, mbajtën Ligjerata ne ambientet e Gjimnazit Gjon Buzuku në Prizren. Te pranishëm ishin nxënës të klasave të XII dhe profesor nga lëndët e biologjisë. Interesimi i nxënësve rreth resursëve që ka Kosova, favoreve dhe vështërsive që hasen në Menaxhimin korrekt të Pyjeve ishte mjaftë i lartë. Praktika të tilla do të vazhdojnë të ndiqen edhe nëpër shkolla të tjera të Republikës së Kosovës.

 

AKTIVITETET E FSHJM

Në kuadër të planprogramit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, studentët nga drejtimi i Shkenca të Pyjeve si dhe Agroniznes, së bashku me stafin akademik realizuan dy vizita studimore.

Pjesa e parë e vizites për drejtimin e Agrobiznesit u realizua te Ndërrmarrja biznesore “Agroproduct” me seli në Komunën e Istogut. Një storie suksesi për të marrë shembull se edhe në Republikën tonë mund të kemi suksese gjatë aktivitetit biznesor me punë të ndershme.

Një shqiptar i kthyer nga diaspora shqiptare (Zvicrra) ka krijuar një ndërrmarrje me aktivitet prodhues, përkatësisht grumbullimin e bimëve aromatike dhe mjeksore dhe frutave malore, ku në këtë kompani janë rreth 3700 punëtorë (me standarde europiane) të punësuar në gjitha fazat nga grumbullimi deri te përpunimi në të gjitha regjionet e Kosovës.

Pjesa e dyte e visitës u realizua në fidanishten pyjore të Institutit Pyjor të Kosovës në Arabërdë, Pejë. Aty studentët u pritën nga stafi i Institutit pyjor ku u njoftuan për së afërmi me proceset e prodhimit të fidaneve pyjore që nga trajtimi i farës, mbjellja, kujdesimi i fidaneve, aspekti shëndetësor si dhe përgaditja e tyre për transport deri tek vendi i pyllëzimit. Studentët parashtruan disa pyetje ku morën përgjegje profesionale nga stafi i Institutit Pyjor të Kosovës.

 

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të parë të FSHJM-së programi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit, se ushtrimet nga lënda Biologjia e Shtazëve do të mbahen këtë të premte respektivisht datë: 06.10.2017 në ora 11:00.

Me respekt, Msc. Liridon Buqaj

NJOFTIM

Njoftohen studentet se provimet nga lendet  Informatika ne FSHJMN do te mbahen me date 07.09.2017, pra dite e enjete me fillim ne ora 10:00 ne amfiteatrin nr.300 te Rektorati.

Me respekt, Malush Mjaku

NJ O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit se ka filluar procedura e regjistrimit / vërtetimit të semestrit veror prej dt. 02.03.2017 dhe zgjat deri më datë 10.03.2017.

Bazuar në Udhëzimin administrativ të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë sipas nr.ref 17/2014 dt. 06.05.2014 në lidhje me aplikimin e pagesave të studentëve në universitetet publike në Republikën e Kosovës dhe në zbatim të nenit 2 paragrafi 1 të Udhëzimit së lartcekur për studentët e vitit të I-rë të nivelit të studimeve bachellor, të njëjtit janë të liruar nga pagesat administrative të semestrit.

Regjistrimi dhe vërtetimi bëhet me plotësimin e formularit i cili gjendet në hapësirën e Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.

Vërejtje: Ju lutem që t’i respektoni afatet e sipërshënuar në lidhje me regjistrimin / vërtetimin e semestrit veror!

 

DEKANATI

Lista e kandidatëve për propozim me angazhim në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit për Semestrin Veror 2016-2017

Lista PDF

Rezultatet e provimit pranues të afatit të parë në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit për vitin Akademik 2016/2017:

Rezultatet:

Drejtimi: Agrobiznes

Drejtimi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

 

Afati për ankesa është më: 25.07.2016, ndërsa shqyrtimi i tyre do të bëhet më 26.07.2016.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit. "

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori Vataj nënshkruan dy marrëveshje për bashkëpunim konkret me dy fakultete të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Dr. Ramë Vataj, i shoqëruar edhe nga zv.Kryesuesi i Këshillit Drejtues i UPZ-së, Dr. Sc. Bekim Gashi, dhe Senatori Prof. Ass.Dr. Isuf Lushi, të hënën ka qëndruar në një vizitë zyrtare në Universitetin Bujqësorë të Tiranës, ku janë arritur dy marrëveshje bashkëpunimi të rëndësishme me dy fakultetet të këtij universiteti. Marrëveshje konkrete është arritur me Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit dhe me Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, me qëllim të finalizimit të njësisë së re akademike në UPZ, Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.