Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

Të dashur qytetar të Republikës së Kosovës, kolegë të komunitetit të drejtësisë, studentë,

Në emër të personelit akademik në kuadër të Fakultetit Juridik dhe në emrin tim personal, me lejoni të ju uroj ditën e miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.

Në shënim të kësaj date, disa nga Studentët e Fakultetit Juridik në mënyrë simbolike shënuan Ditën e Kushtetutës nga shtëpitë e tyre.

Ky aktivitet ka për qëllim të njoftojë qytetarët me disa të drejta të tyre në sistemin e drejtësisë, të garantuara me Kushtetutën e Kosovës.

Dekanati i Fakultetit Juridik

 

Njoftim

Të dashur kolegë studentë dhe të nderuar profesorë,

Ju njoftojmë se kolegu ynë, Prof. Asoc. Dr. Jur. Arif Riza është i ftuar nga “Instituti për të Drejtën e Medicinës dhe zyra juridike në Stamboll”, që të ligjërojë në të Drejtën e Medicinës.

Kjo ligjëratë do të mbahet më datë 17.04.2021 në ora 17:00. Ligjërata do të jetë në gjuhën gjermane.

Profesorit i urojmë suksese!

 

Njoftim

Ju njoftoj se, Komisioni i posaçëm për shqyrtimin e kandidatëve për emërim të gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese ka marr Vendim që, më datë 2 prill 2021 (sot) të publikohet thirrja/ftesa për zgjedhjen e një (1) kandidati për gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese.

Andaj, në bazë të nenit 6 paragrafit 6 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (Ligji Nr.03/L-121), ju dërgojmë Ftesën publike për Gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese në katër (4) gjuhë, si dhe formularët në gjuhën shqipe dhe serbe: formulari për nominim, formulari  i deklaratës së të nominuarit dhe CV.

 

Ftesa ( Thirrja publike) për Gjyqtar të Gjykates Kushtetuese

Formularet për Nominim_Deklaratës dhe CV_shqip

Formularet për Nominim_Deklaratës dhe CV_Serbisht

 

 

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren, përfaqësuar nga Rektori Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj dhe u.d. Dekani i Fakultetit Juridik, Prof. Ass. Dr. Dardan Vuniqi, pritën në takim Kryetarin e Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës, z. Aliriza Beshi, i shoqëruar nga Notere Suna Salla dhe Noteri Bilgaip Maznikar.

Qëllimi i këtij takimi ishte nënshkrimi i Memorandum Mirëkuptimit, ndërmjet Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Kryetari z. Aliriza Beshi dhe Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, përfaqësuar nga Rektori Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj.

Ky Memorandum ka për synim nxitjen e organizimit dhe zhvillimin e veprimtarive profesionale me studentë dhe palë të interesit për të ngritur dhe avancuar aftësitë praktike profesionale si dhe kontribuon në absorbimit e njohurive për studentët tanë, sidomos në të kuptuarit e parimeve të përgjithshme të sistemit dhe funksionit noterial.

Në këtë marrëveshje, palët janë zotuar të bashkërendojnë aktivitetet për afirmimin e çështjeve aktuale në fushën e avancimit të jetës akademike dhe profesionale përmes: Përshtatjes dhe përafrimit të programeve të studimit në harmoni me nevojat e tregut të punës; Realizimit të punës praktike për studentët e Fakultetit Juridik në Zyrat noteriale në Republikën e Kosovës; Shkëmbimet e përvojave, praktikave të mira, ekspertëve dhe literaturës përkatëse për zhvillimin institucional, me qëllim të avancimit profesional dhe akademik të studentëve dhe anëtarëve të Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës, etj.

Palët nënshkruese janë shprehur të kënaqur me zyrtarizmin e bashkëpunimit ndërmjet tyre, që sipas tyre do të promovojë përpjekjet e përbashkëta të dy institucioneve në sferën e avancimit të çështjeve me interes reciprok.

Kjo marrëveshje ndërmjet Odës së Noterëve të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Kryetari z. Aliriza Beshi dhe Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, përfaqësuar nga Rektori Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj, hynë në fuqi nga dita e nënshkrimit dhe ka efekte juridike në kohë të pacaktuar, konform vullnetit dhe interesave të përbashkëta.

Memorandumi ndërmjet dy palëve është nënshkruar në një ceremoni solemne në zyrën e Rektorit, Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj në objektin e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

 

Telegram Ngushëllimi

Me pikëllim të thellë sot, morëm lajmin për ndarjen nga jeta të Kolegut tonë, Prof. Ass. Dr. Rifat Hoxha!

Profesor Rifat, ishte njëri prej njerëzve që dha kontribut të jashtëzakonshëm për arsimin në Kosovë e në veçanti për Universitetin "Ukshin Hoti" në Prizren.

Vdekja e profesorit Rifat është një humbje e madhe për ne që e njohëm!

Universiteti, studentët dhe kolegët do ta kujtojnë përherë veprën, afërsinë, profesionalizmin dhe respektin, të cilin ai e kishte për çdo njeri.

Profesor Rifati mësoi dhe edukoi brezat e ri profesionalisht, të cilët do ta ndjekin rrugën e tij dhe të bëhen shembull për gjeneratat e ardhshme!

Në emër të Fakultetit Juridik dhe në emrin timin personal, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, kolegëve dhe studentëve.

Mungesa e tij fizike do të jetë përherë në mesin tonë!

I lehtë të qoftë dheu i Kosovës që aq shumë e deshi!

Me respekt,
Prof.Ass.Dr. Dardan Vuniqi
Dekan, Fakulteti Juridik

 

Prizren, 24 Mars 2021- Zv. Dekani i Fakultetit Juridik i Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, Prof. Ass. Dr. Dardan Vunqi, Shefja e Programit Mësimor e Fakultetit Juridik, MSc. PhD (c) Simeana Beshi dhe Ass. Triumf Sadikaj, pritën në takim përfaqësueset e Programit të USAID për Drejtësinë Komerciale, lidhur me mundësinë e bashkëpunimit të ndërsjelltë me Fakultetin Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren.

Ideja e këtij takimi ishte bashkëpunimi në organizimin e Klinikave të Ndërmjetësimit apo rasteve të simuluara ku do të përfshihen profesorët dhe ndërmjetësuesit.

Ky aktivitet ka për qëllim përfshirjen e studentëve dhe ndikimin në njohjen dhe promovimin më të mirë të Ndërmjetësimit si njëra nga procedurat alternative për zgjidhjen e kontesteve.

 

Prizren, 19 Mars 2021 - Dega Regjionale e Odës së Avokatëve të Kosovës në Prishtinë, i përfaqësuar nga z. Nasuf Hasani dhe Fakulteti Juiridik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, përfaqësuar nga zëvendësuesi i Dekanit, Prof. Ass. Dr. Dardan Vuniqi dhe Shefja e Programit Mësimor të Fakultetit Juridik, PhD C. Simeana Beshi, nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi për themelimin e bashkëpunimit të ndërsjellë dhe mundësinë e shkëmbimit të kapaciteteve profesionale dhe praktike.

Në këtë marrëveshje, palët janë zotuar se do të mbështesin shkëmbimin e përvojave nga ekspertë ligjor, ofrimin e trajnimeve, organizimin e hulumtimeve dhe konferencave të përbashkëta shkencore profesionale, tryeza diskutimi, angazhimin e avokatëve që së bashku me profesorë të Fakultetit Juridik, të marrin pjesë në procedimin e rasteve reale nga praktika e tyre në mënyrë që studentët të ngritin njohuritë e tyre profesionale dhe të jenë pjesë aktive e procedimit te rasteve në organet e sistemit të drejtësisë.

Palët nënshkruese janë shprehur të kënaqur me zyrtarizmin e bashkëpunimit ndërmjet tyre, që sipas tyre do të kontibuojë në avancimin e të dy institucioneve në zhvillimin e aktiviteteve me interes të përbashkët.

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Degës Regjionale të Odës së Avokatëve të Kosovës në Prishtinë dhe Fakultetit Juiridik të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren, u nënshkrua për periudhën 1 (një) vjeçare me mundësi vazhdimi.

Memorandumi ndërmjet dy institucioneve është nënshkruar në një ceremoni solemne në zyrën e Zëvendësuesit të Dekanit në objektin e Fakultetit Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren.

 

Njoftim rreth mësimit online

Bazuar në rekomandimin e Shtabit Emergjent të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Fakulteti Juridik, nga dita e Hënë, datë 8 Mars 2021, do të kalojë në mësimin online.

THIRRJE PËR APLIKIM

Fakulteti Juridik i Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”, në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK), i përkrahur nga Aktiviteti i USAID-it “Drejtësia Vlen” fton studentët e Fakultetit Juridik që të aplikojnë për të qenë pjesë e Klinikës Juridike Penale me raste reale.

SHKARKO

 

Sot (08.02.2021) në Fakultetin Juridik, u mbajt mbledhja e Bordit Këshilldhënës Indusrtrial.

Ku Dekani i Fakultetit Juridik prof Ass Dr Safet Krasniqi dhe anëtaret tjerë të Bordit dikutuan rreth përgatitjeve të Programeve të reja Bachelor dhe Master si dhe Organizmin e një Tryeze të Rrumbullakët me temë Nevojat e Komunitetit në Komunen e Prizrenit me Rajon..

 

Prodekani i Fakultetit Juridik prof ass dr Dardan Vuniqi, sot vizitojë Shtëpinë e të Moshuarve Jetimat e Ballkanit, ku u prit në takim nga Hoxhë Halil Kastrati Prodekani shprehi gatishmërinë për bashkëpunim ndërmjet Fakultetit Juridik dhe Shtëpisë së Moshuarve "Jetimat e Ballkanit"...

 

Thirrje për Aplikim

Organizata Peer Educators Network (PEN) sapo ka filluar implementimin e projektit “iParticipate” i cili mbështetet nga programi Justice Matters Activity.

Implementimi i projektit do të zgjasë 4 muaj, dhe ka për qëllim të angazhojë të rinj dhe të reja në aktivitete të edukimit ligjor, duke targetuar komunitete të cenueshme dhe të margjinalizuara, pët të rritur njohuritë për të drejtat ligjore dhe qasjen në drejtësi dhe duke njohur rolet e tyre në to.

Po ju shkruaj ne lidhje me aktivitetin e pare i cili po organizohet ne kuader te projektit iParticipate. Ky aktivitet perfshine organizimin e nje kuizi me studente te fakultetit juridik ne lidhje me te drejtat ligjore dhe sherbimet per ndihme juridike falas. Fituesi i kuizit do te kete mundesine te beje nje pune praktike me pagese. Per me shume informata ne lidhje me procesin e aplikimit, ju lutem klikoni ne linkun ne vijim:

ALB: https://www.facebook.com/374873087405/posts/10157994153817406/

SRB: https://www.facebook.com/374873087405/posts/10157994158827406/

Do te ju isha shume mirenjohese nese e ndani kete mundesi me studentet e klinikes tuaj si dhe ta shperndani ne faqen zyrtare te universitetit sa me pare pasi qe kane mbetur edhe dy dite kohe per aplikim.

 

 

Profesoret nga universiteti “Ukshin Hoti” Prizren Fakulteti Juridik more pjesë në konferencën ndërkombëtare “Eurasian Conference on Language & Social Sciences”, e mbajtur nga 16-18 tetor 2020, në Antaly të Turqisë, ku dhe u bë nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit mes përfaqësuesit të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren – Prof.ass.dr Armend Podvorica Prorektor për Buxhet, Financa dhe Infrastrukturë  dhe përfaqësuesit të Yenilikci Admiral Derneg – Prof. Dr. Hasan Karacan pjesëmarrës në kete takim ishte dhe Prof. Asoc. Dr. Halim Bajraktari,

Memorandumi i Mirëkuptimit parasheh bashkëpunimin në aplikimin e risive në aktivitetet e shoqërisë, bashkëpunimin në pjesëmarrjen e realizimit të projekteve të karakterit vendor dhe ndërkombëtar dhe në mbështetjen e aplikimit të metodave dhe teknikave bashkëkohore në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Gjithashtu ky Memorandum parasheh mundësin e ndihmesës së studentëve në realizimin e projekteve hulumtuese për programet Master dhe të Doktoratës.

Konferenca ndërkombëtare “Eurasian Conference on Language & Social Sciences”, e mbajtur nga 16-18 tetor 2020, në Antaly të Turqisë, është mbështetur me disa punime shkencore nga stafi i rregullt i  Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren Fakulteti Juridik dhe ekonomik.

 

Sot me datë 02.10.2020 nga ora 10.00, në fakultetin juridik u mbajt provimi pranues. Një falenderim i veçant i takon stafit akademik ne fakultetin uridik  dhe anëtarëve të organizatave studentore. të cilët i falenderoj maksimalisht.

Të gjithë studentëve të cilët kanë fituar të drejtën që të studjojnë në fakultetin juridik,,  ju dëshiroj suksese. U.D. i Dekanit, Prof.ass. dr. Safet Krasniqi.

 

THIRRJE PËR BOTIM ARTIKUJSH NË REVISTËN E SHKENCAVE JURIDIKO-SOCIALE “JUSTINIANI II”


“JUSTINIANI II” është revistë juridiko-sociale e Fakultetit Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren.

Kjo revistë është themeluar me qëllim të nxitjes dhe të promovimit të veprimtarisë hulumtuese shkencore në sferën e drejtësisë sociale. Revista jonë synon të sigurojë një forum aktiv për analizë, hulumtim dhe debat në një varg të gjerë disiplinash shkencore.

Të nderuar Kolegë Student, Profesor, Asistent dhe Kërkues shkencor,

Në kuadër të Numrit 2 të Revistës së Shkencave Juridiko-Sociale “JUSTINIANI II”, me redaksinë dhe bordin editorial të revistës, jemi të nderuar t’iu ftojmë të botoni artikujt tuaj shkencorë në lëminë e shkencave sociale, juridike, ekonomike, politike, të administrimit publik, të historisë, etnografisë, diplomacisë, etj.

Revistën e drejton kryeredaktori dhe redaktori përgjegjës, e cila poashtu ka bordin editorial të saj, ndërsa përzgjedhjen e punimeve për publikim konform kritereve të kërkuara e bën Komisioni i posaçëm i caktuar për këtë qëllim. Për më shumë, vizitoni faqen e Fakultetit Juridik: https://uni-prizren.com/sq/fakulteti-juridik

Inkurajohen autorët të kontribuojnë në jetësimin e numrit të radhës së revistës, nëpërmjet dorëzimit të abstrakteve të tyre hulumtuese dhe punimeve shkencore. Poashtu, hulumtimet me kualitet të lartë që ngërthejnë rezultate origjinale të punës konceptuale, konstruktive, empirike, eksperimentale, apo teorike në të gjitha lëmitë e shkencave sociale, janë më se të mirëpritura për botim në numrin e radhës të kësaj reviste.

GJUHA E PUNIMEVE:

Punimet të dëgohen për publikim në gjuhën Shqipe.

UDHËZIME PËR AUTORËT:

Revista, punën e saj do ta bazojë në këto rregulla bazë:

 • Autori/autorët duhet t'i dorëzojnë artikujt e tyre (të gjitha dorëshkrimet), në formë elektronike në formatin Microsoft Word; lloji i tekstit: Times New Roman 12, 1.5, Formati A4;
 • Punimi i dërguar për botim duhet të jetë i lektoruar nga autori/autorët;
 • Punimet duhet të përmbajnë titullin, autorin, abstraktin e punimit, fjalët kryesore (nga 3- 5 fjalë), hyrjen, përmbajtjen e punimit, përfundimin, literatura e shfrytëzuar;
 • Literatura duhet të jetë e cituar përmes fusnotave (Stili Chicago i referimit). Fusnota vijuese citohet: po aty ose ibid.;
 • Titulli i punimit nuk duhet të jetë me i gjatë se 8 fjalë.

Abstrakti duhet të jetë, jo më shumë se 250 fjalë, në shqip dhe anglisht. Duhet të përfshijë: titullin e plotë të punimit, emrin e autorit, gradën shkencore/titullin akademik, adresën e e-mailit dhe emrin e institucionit ku është i punësuar.

Udhëzime për Punimin e Plotë: Punimet duhet të dorëzohen në gjuhën Shqipe, me abstrakt në gjuhën Shqipe dhe Angleze. Stili i të shkruarit duhet të ketë këto karakteristika: - Fonti i shkronjave: Times New Roman; - Madhësia e shkronjave të titullit 14/ mes titullit 13; - Madhësia e shkronjave të tekstit: 12; - Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.5; - Formati: A4; - Nr. i faqes duhet të jetë i vendosur në këndin e poshtëm të djathtë të faqes. Punimet mund të jenë deri në 8000 fjalë.

Abstrakti dhe punimet e plota duhet të dorëzohen në redaktorinë në adresën elektronike revista.justiniani2@uni-prizren.com sipas datave të precizuara në këtë thirrje.

Autori/autorët mbajnë përgjegjësinë për punimin e tyre.

Data të rëndësishme:

 • Dorëzimi i abstraktit: 15 Shtator, 2020
 • Pranimi i abstraktit: 22 Shtator, 2020
 • Dorëzimi përfundimtar i punimit: 15 Tetor, 2020
 • Njoftimi i pranimit: 20 Tetor, 2020
 • Data e publikimit: 16 Nëntor, 2020

Përfitimet nga Publikimet:

Të gjitha punimet e pranuara do të publikohen online në webfaqen Universitetit “Ukshin Hoti”- Fakulteti Juridik.

Revista shkencore nuk parasheh shpenzime për përpunimin, gjegjësisht dorëzimin e punimit shkencor.

Më shumë informata, ju lutemi kontaktoni:

 

e-mail: revista.justiniani2@uni-prizren.com

 

Njoftim

Sot me datë 25.05.2020 ditën e Hënë në ora 13:00 (online), është mbahet ligjërata me studentet e vitit të dytë të Fakultetit Juridik dhe studentëve tjerë të këtij fakulteti e organizuar nga Fakulteti Juridik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren së bashku me USAID nga Programi Drejtësia Komerciale dhe Oda e Ndërmjetësueseve Republikës së Kosovës dega në Prizren.

Ligjëruese e ftuar  ishte jetë Zonja DR ENI ÇOBANI Ndërmjetësuese, Avokate dhe moderatorë e njohur në rajonin gjithëshqiptar dhe më gjerë. Në ligjërata morën pjesë  përfaqësuesit e USAID nga Programi për Drejtësi Komerciale Zonja Hasie Abdullahu /Hajdini, Arjeta Mazreku  dhe nga Oda Ndërmjetësuese e Kosovës Taulant Ajaza. Profesori Arif Riza ligjëroi në temën: Ndërmjetësimi në Unionin Evropian” ndërsa të ftuarit e lartpërmendur  ligjëruan për ndërmjetësimin  në Shqipëri dhe ngjashmëritë/dallimet me ndërmjetësimin në Kosovë.

 

Njoftim

Ju njoftoj se me datë 25.05.2020 ditën e Hënë në ora 13:00 (online - linku ju dërgohet  1 (një orë para ligjerateve)), do të mbahet ligjërata me studentet e vitit të dytë të Fakultetit Juridik dhe studentëve tjerë të këtij fakulteti e organizuar nga Fakulteti Juridik i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren së bashku me USAID nga Programi Drejtësia Komerciale dhe Oda e Ndërmjetësueseve Republikës së Kosovës dega në Prizren.

Ligjëruese e ftuar  do të jetë Zonja  DR ENI ÇOBANI Ndërmjetësuese, Avokate dhe moderatorë e njohur në rajonin gjithëshqiptar dhe më gjerë. Në ligjërata do të janë të këqyr  përfaqësuesit e USAID nga Programi për Drejtësi Komerciale Zonja Hasie Abdullahu /Hajdini, Arjeta Mazreku  dhe nga Oda Ndërmjetësuese e Kosovës Taulant Ajaza, si dhe Profesori Arif Riza.

Tema e ligjëratës do të jetë:  Ndërmjetësimi në Unionin Evropian me theks të posaçëm në Shqipëri dhe ngjashmëritë/dallimet me ndërmjetësimin në Kosovë.

 

Në Fakultetin Juridik, me datë 14.05.2020 ga ora 12:45 ,- 13:30 nga Qendra për Studime të Avancuara është mbajtur ligjeratë online për studentë lidhur me rëndësinë dhe procedurat e përcaktuara nga ligji për Sinjalizimin.

 

Tema e trajtuar ishte "Sinjalizimi zëri i Shoqërisë sonë".

Ligjerata u mbajtë në kordinim me Dekanin e Fakultetit Juridik Prof.asoc.dr Kadri Kryeziu.
Ligjerata u realizua nga  njohësi i kësaj fushe Nur Çeku.

 

Ne datat, 5 dhe 6 Maj, 2020, u mbajt testi kontrollues ne lenden, E DREJTA PENALE II, PJESA E POSACME.

Testi Ishte I karakterit jo vleresues. U testuan pergjithesisht njohurit e fituara nga studentet nga ligjeratat e deritanishme.

Testi ka dhene rezultate inkurajuese dhe shprese per nje rezultat te lakmueshem per studentet.

Falenderoj studentet te cilet, u angazhuan maksimalisht duke e shprehur kete aktivitet permes pergjegjeve te dhena .

Prizren

Profesori i lendes

Safet Krasniqi

 

Me date, 30.04.2020, profesori i lendes, E DREJTA FAMILJARE DHE TRAESHEGIMORE, ne bashkepunim me asistenten e kesaj lende, Kastriote Vlahna, Phd.cand. kane mbajtur testin  kontrollues ne kete lende.

Testi eshte bere online. Studentet kane pasur  kohe  te pergjigjen ne pyetjet e testit ne kohe te kufizuar dhe ate , per cdo pyetje ne kohezgjatje prej dy minutash. Bazuar ne pergjegjet e dhena   ka rezultuar se  ligjeratat kane dhene efektin tek studentet. Po ashtu, nje arsye tjeter eshte edhe niveli I kenaqshem I pjesemarrjes se studenteve ne testin kontrollues, perkunder faktit se, ky test nuk e ka rolin e provimit por sherben vetem si barometer per testimin e njohurive te fituara nga studentet. Si professor I lendes,  falenderoj , asistenten Kastriote Vlahna e cila ka bashkepunuar me profesorin e kesaj lende duke  ka hartuar testin, ka zhvilluar testimin deri ne perfundim te tij.

Prof.Ass.Dr.Safet Krasniqi, professor i lendes.

 

Studentët e Fakultetit Juridik të cilët janë studnetë të lëndëve klinike juridike u bashkuan me studentë të universiteteve tjera për të shënuar Ditën e Kushtetutës nga shtëpitë e tyre.

Ky aktivitet ka për qëllim të njoftojë qytetarët për të drejtat e tyre në sistemin gjyqësor, të garantuara me Kushtetutën e Kosovës.

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës

Të dashur student në emër të personelit akademik  në kuadër të Fakultetit Juridik dhe ne emrin tim personal me lejoni të ju uroj ditën e miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës..

Dekanati i Fakultetit Juridik

 

THIRRJE PËR APLIKIM

Fakulteti Juridik i Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”, në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Kosovës (OAK), i përkrahur nga Aktiviteti i USAID-it “Drejtësia Vlen” fton studentët e Fakultetit Juridik që të aplikojnë për të qenë pjesë e Klinikës Juridike Penale me raste reale.

Call for Application PDF

 

Sot, në  Fakulteti Juridik në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren u mbajt mbledhja Konstituive e Bordit Këshillëdhënës Industrial në kuadër të Fakultetit. Me këtë rast, BKI

zgjodhi strukturën udhëheqëse.  Dekani Fakultetit Juridik Prof. Asoc. Dr. Kadri Kryeziu, falënderojë anëtarët e BKI dhe shprehi gatishmërinë për bashkëpunim të mëtejshëm në procesin e harmonizimit të kurrikulave me tregun e punës.

 

KËSHILLI I FAKULTETIT  JURIDIK

Në bazë të dispozitave të nenit 4 nenit 61 nenit 62 të Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti”Nr.04/V/621 dt.30.05.2013, Kryetari i Këshillit të Fakulteti Juridik caktoi mbledhjen e radhës te Këshillit e cila do të mbahet më datën: 23.12.2019 (E hënë) në orën 13:00 në sallën e mbledhjeve te Dekanati i Fakulteti Juridik.

Rendi i ditës

 • Aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar,
 • Themelimi i Komisionit Disiplinor,
 • Raportim për të arriturat për themelimin e komisionit për hapjen e Institutit (Prof.ass.dr. Safet Krasnqi),
 • Themelimi i Komisionit të Studimeve (3+2) ose (5+2),
 • Iniciativa për hartimin e Buletinit,
 • Krijimi i agjendës së konsulltimeve me student (Dr.sc. Dardan Vuniqi),
 • Te tjera.

Kryetari  i Këshillit,

Prof.Asoc.Dr.Kadri Kryeziu

 

Sot në Bibliotekën e Prizrenit (04.12.2019)

(Këndin amerikan) Zëvendës Drejtori i Zyrës për çështjet e Evropës Qendrore - Jugore, Zotëri, Michael Konstantino mbajti një ligjërata me temën:

"Historia reformuese e shërbimit civil në Amerike". Të pranishmit ishin edhe disa studentë të Fakultetit Juridik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren.

 

Asistenti Dardan Vuniqi, ka marrur pjesë në tryezen e rrumbullakët në Universitetin e Gjilanit "Kadri Zeka",  e organizuar në koordinim me USAID ku ndër tjera z.Vuniqi ka prezentuar përvojen  e Fakultetit Juridik të Universitetit Prizrenit " Ukshin Hoti", me lëndët Klinike Penale me raste reale..

 

Me datë 11.XI.2019  ne fakultetin juridik, ligjeroi gjykatësi në gjykatën themelore në Prishtinë, departamenti special, Ma.sc. Valon Kurtaj.

Ligjerata pati për  temë; Vepra penale , objekti dhe subjekti i veprës penale, dashja dhe format e dashjes , pakujdesia dhe lajthimi faktik dhe juridik. Përmes ligjeratës,  gjykatësi tregoi në praktikë mënyrën e  shqyrtimit dhe vlerësimit të rasteve penale  nga ana e gjykatësit. Gjatë ligjeratës pati debate lidhur me rastet praktike të prezentuara nga gjykatësi Ma.sc.Valon Kurtaj.

Ligjerata u mbajt në lëndën , e drejta penal I.

Një arsye më tepër është edhe fakti se. departamenti special është departament i  sapo formuar dhe në esencë është themeli i gjykatës speciale e cila në të ardhmen , do të funkcionojë në territorin e Republikës së Kosovës.

Prof.ass. dr.Safet Krasniqi,  ligjerues i lëndës , e drejta penale I.

 

Njoftim

Fakultetit Juridik i Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”, në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Kosovës dhe Aktivitetin e USAID-it Drejtësia Vlen, do të organizojë kampanjë informuese për qytetarët,  për Orën për Ndihmë Juridik Pa Pagesë ky Aktivitet  do të realizohet me studentët e Klinikës Juridike Penale në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”. Kampanja informuese do të mbahet në qendër të Prizrenit  të premten nga ora 13:00 deri në orën 16:00.

Me datë 21 nëntor 2019, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”, në bashkëpunim me Odën e Avokatëve të Kosovës dhe Aktivitetin e USAID-it Drejtësia Vlen, do të organizojë Orët për Ndihmë Juridike pa Pagesë, ku do të ofrohen shërbime juridike pa pagesë për qytetarë në nevojë nga studentët e Klinikës Juridike Penale, nën drejtimin e avokatëve  të licensuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës.

Aktiviteti do të mbahët nga ora 11:00 - 13:00, në hapësirat e Fakultetit Juridik të Universitetit ''Ukshin Hoti'' në Prizren.

Aktivitetit të datës 21 nëntor 2019, do t'i paraprijë një aktivitet vetdijësues me studentë të Klinikës Juridike Penale të cilët do të informojnë qytetarët rreth Orës për Ndihmë Juridike pa Pagesë dhe në një listë pjesëmarrësish do të evidentojnë rastët të cilat do të trajtohen me datë 21 nëntor 2019.

 

Njoftim

Njoftohen sutdentet e vitit te II të fakultetit juridik ne Universitetin ." Ukshin Hoti" në Prizren, grupi i pare dhe grupi dytë  se me date 11. XI.2019  ne fakultetin juridik , do të mbajë ligjeratë , gjykatësi në gjykatën themelore në Prishtinë, departamenti special, Ma.sc. Valon Kurtaj.

Ligjerata ka për temë; Vepra penale , objekti dhe subjekti i veprës penale, dashja dhe format e dashjes , pakujdesia dhe lajthimi faktik dhe juridik. Përmes ligjeratës praktike, gjykatësi do të tregojë në praktikë shqyrtimin dhe vlerësimin e veprës penale nga ana e gjykatësit. Poashtu, një arsye më tepër është edhe fakti se. departamenti special është departament i  sapo formuar dhe në esencë është themeli i gjykatës speciale e cila në të ardhmen , do të funkcionojë në territorin e Republikës së Kosovës. Orari i ligjeratës do të jetë i njëjtë sikurse në orar.

 

Sot në Dekanatin e Fakultetit Juridik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren u mbajt takim për hartimin e planit strategji. Të pranishmit u priten nga U. D. Dekan Prof Kadri Kryeziu.

Nga kryetari i këtij komisioni Prof Arif Riza të ftuar ishin: Zëvendëskryetari I Gjykatës Themelore Artan Serani, gjykatës Atdhe Berisha, Prokurore Mehreme Hoxha, kryetari i  Odes së Avokatëve Hajrip Krasniqi, nënkryetari Komunës së Prizrenit Eshref Memaj dhe anëtarët e komisionit Profesorët e  FJ.

 

Më 04.11.2019 studentët e vitit të dytë të Fakultetit Juridik në UPz së bashku me Prof. Ass. Dr. Safet Krasniqi, vizituan zyrat e Shërbimit Sprovues të Kosovës, regjioni i  Prizrenit ku u mbajt edhe një ligjëratë praktike nga përgjegjësi, Nuhi Bytyci. Ai në mënyrë praktike para studentëve shpjegoi rolin e shërbimit sprovues si pjesë e Kodit Penal të Kosovës. Po ashtu, pjesë e kësaj ligjëratë ishin edhe dënimet alternative, zbatimi i tyre përmes vendimeve dhe urdhëresave  të gjykatave.

Shërbimi sprovues është Agjencion në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës

 

Thirrja per aplikim - Klinika Juridike Penale - Vjeshte 2019


Shkarko - PDF


 

Studentët e Universitetit të Prizrenit vizitojnë Akademinë e Drejtësisë

Prishtinë, më 12 qershor 2019, Përfaqësuesit e Akademisë së Drejtësisë kanë pritur në vizitë një grup të përfaqësueseve dhe studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”.

Në këtë takim studentët u njoftuan për sistemin e drejtësisë në përgjithësi në Kosovë, rolin dhe mandatin e Akademisë së Drejtësisë, me fokus të veçantë në fushën e arsimimit ligjor, ku u shpjegua rreth trajnimit fillestar për gjyqtarët dhe prokurorët e sapoemëruar, trajnimin e vazhdueshëm, si dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me punën e Akademisë.

Nga ana tjetër studentët vlerësuan si shumë të rëndësishme vizitën e tyre në Akademi të Drejtësisë, me ç’ rast shprehën interesimin e tyre për të pasur më shumë njohuri për sistemin e drejtësisë në Kosovë, e me theks të veçantë për punën e Akademisë së Drejtësisë.

Kjo vizitë u realizua në kuadër të bashkëpunimit të mirëfilltë ndërmjet të dy institucioneve.

https://ad.rks-gov.net/sq/aktivitetet-dhe-lajmet-2019/Details/2442

 

Komisioni i Juristëve të Austrisë nga data 30 maj deri më 1 qershor 2019, i përberë nga udhëheqësit e institucioneve të drejtësisë së Austrisë, organizoi konferencën profesionale me temën:    Familja dhe Shoqëri, Diversiteti (në bazë të drejtësisë austriake dhe evropiane). Në konferencë ishte i ftuar edhe Prof Asoc Dr Arif Riza.

NJOFTIM

Sot më 28.05.2019,patëm nderin që para studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren të ligjëroj Prof Dr Blerim Reka, Profesor në Universitetin e Evropës Juglindore (ish Dekan dhe prorektor). Fakultetit Juridik dhe studentët e falemenderoj Prof Dr Reken për ligjëratën e shkëlqyeshëme.

NJOFTIM

Sot në kuadër të garave kombëtare të organizuara nga USAID- Programi Drejtesia Vlene, morrën pjesë të gjitha Universitetet Publike përkatësisht Pesë Fakultet Juridike, në këtë garë nga Universiteti i Prizrenit morën pjesë 15 studentë të Fakultetit Juridik së bashku me Kordinatorin Dardan Vuniqi.
Studentët e Fakultetit Juridik u shpërblyen me vendin e parë për shkresën më të mirë në rolin e Prokurorit.
Ndërsa në garën e përgjitshëme zunë vendin e dytë.
I tërë ky suksese ju dedikohet studentëve dhe Profesorëve të Fakultetit Juridik..
Një falënderim për mbështetje edhe për dekanin Prof ass Dr Halim Bajraktari profesorin e lëndëve Penale Prof ass dr Armend Podvorica dhe avokatin Prof Naim Spahiu ...

 

Lajmërim

Lajmërohen studentet e Fakultetit Juridik, se me datën 27 Maj 19 në ora 11, për ligjëratat nga lënda E Drejta Evropiane do të jetë i ftuar Prof. Dr. Blerim Reka. Profesori Reka ka qenë profesor në Universitetin e Prishtinës dhe shumë universitete rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe ka qenë ambasador i Republikës Veriore të Maqedonisë në Bruksel dhe kandidatë për President në Republikën Veriore të Maqedonisë. Tema e ligjëratave do të jetë: Drejtësia dhe Punët e Brendshme (liberalizimi i vizave).

 

NJOFTIM

 

Orari i Ligjeratave per Nivelin Master “Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike”  Viti i I, Semestri II

Orari preliminar i ligjëratave – Prizren – Java I

 

SHKARKO - PDF

 

NJOFTIM


Njoftohen studentët e vitit të III, semestri i V, se rezultatet e provimit të mbajtur më 29. 01. 2019 në Mjekësi ligjore dhe njëkohësisht Konsultimet do të organizohen nesër (e mërkurë) më 06.02.2019, me fillim në ora 11.00 në Dekanatin e fakulteit Juridik. Strudentët do të njihen me rezultatet e provimit dhe njëkohësisht do të konsultohen për notën. Obligohen për prani në konsultime të gjithë studentët që kanë paraqitur provimin, gjegjësisht të gjithë studentët qi i janë nënshtruar provimit. Mospjesmarrja në Konsulta konsiderohet pajttim me rezultatin, gjegjësisht notën, pavarësisht asaj.

 

Ju falemnderit për mirëkuptim!

 

Njoftim


Njoftohen të gjithë studentët e vitit të parë të Fakultetit Juridik, se provimi nga Lënda Fillet e së drejtës  do të mbahet:

Nesër me datë 22.01.2019 nga ora  10:00 dhe 11:00.

Studentëve  që  ju fillon emri  me shkronjën A- E Provimi mbahet nga ora 10:00 Amfiteatri i madhë Studentëve që ju fillon emri me shkronjën Ë-Zh Provimi mbahet nga ora 11:00  Amfiteatri i madhë

Me respekt,
LL.M Dardan Vuniqi

 

Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, viti i parë, se ushtrimet në lëndën Gjuhë Angleze I, vazhdojne të mbahen në orarin e njetë, ditën e premte 21.12.2018 nga ora 14:00.

Shqipe Morina

 

Sot më15.11.2018  në Universitetin Ukshin Hoti u mbajt nje ligjerate solemne per hire te 550 vj. te vdekjes se Gjergj Kastriotit Skenderbeu qe ky vit eshte shpallur nga Shqiperia dhe Kosova :;Viti i Skenderbeut! Ligjeraten solemne e mbajti Prof.Dr.Eqrem Zenelaj , huluntues i 20 arkiveve te vjetra te Europes! Ligjerata ishte tejet interesante ku u shpalosen dokumente gravura dhe te dhena te pa njohura mbi Heroin Kombetar Shqiptar Gjergj Kastrioti Skanderbe! Ligjerata u mbajt ne amfiteatrin e juridikur qe ishte mjafte interesante!

 

Sot Dekani i Fakultetit Juridik Prof Asoc Dr Kadri Kryeziu mori pjesë në konferncën e parë ndërkombëtare "International Conference "State Building in Western Balkan Countries: Justice, Media and Arttë titulluar- Shtet Ndërtimi në vendet e Ballkanit Perëndimor:Drejtësia, Media  dhe Arti” . Të organizuar nga Universiteti i Pejës "Haxhi Zeka”.
Dekani Prof Asoc Dr Kadri Kryeziu para të pranishmëve prezantojë temën me titull: "VËSHTRIMI I PËRGJITHSHËM KRAHASUAR NËPËR VITE I AKTEVE KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS". Në këtë konferëncë ishin të pranishëm edhe shumë personalitete nga bota akademike nga universitetet e huaja dhe vendore..

 

Thirrja per Aplikim - Klinika Juridike Penale

Shkarko - PDF

 

Sotë me datë 21.09.2018  është mbajtur provimi pranues të afatit dytë për kandidatet të cilët kanë aplikuar për të marr stautsin e studentit të Fakultetit Juridik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren

 

Njoftim për Punë praktike për Studentët e Fakulteteve Juridike - 8 Pozita

Shkarko PDF

 

 

Sotë me datë 19.07.2018 në ora 9 është mbajtur provimi pranues për kandidatet të cilët kanë aplikuar për të marr stautsin e studentit të Fakultetit Juridik të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren.

Në mbikëqyrje ishte i pranishem Dekani i Fakultetit Juridik Prof.Ass.Dr. Arif  ,Riza,  Prodekani Prof. Ass. Dr Halim Bajraktari, Kryetari i Komisionit të provimit pranues Prof. Ass. Dr. Mharrem Faiku, dhe profesoret e ketij fakulteti.

 

Sot në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë studentët e vitit të katërt të Fakultetit Juridik së bashku me Dekanin Prof Ass Dr Arif Riza dhe Prof Ass Dr Muharem Faikun i priten Deputetet e këtij Parlamenti Zotri Ulusi Manjen kryetarin e komisionit të hartimit të ligjeve, zonjen Klajda Gjoshaj nënkryetare të Komisionit të Integrimit dhe prof Dr Nora Malaj anëtare e komisionit të edukimit dhe medias, se bashku me stafin e Kuvendit të cilët u njoftuan me punën në Kuvend.

 

NJOFTIM

Njoftohen studentet e vitit te III, te Fakultetit Juridik se njoftimi me rezultastet e provimit dhe konsultimet e provimit nga Lënda 'Mjekesi Ligjore', Semestri i V, organizohen me date 28. 06. 2018 ( E enjte) me fillim ne ora 10.00 në lokalet e Fakultetit Juridik të UPz.

Falemnderit per mirekuptim!
Dr. Fadil U. Kryeziu, profesori i lendes.

 

Sot me datë 18.06.2018 është bër ndarja e Certifikatave nga Dekani i F.J Prof.Ass.Dr.Arif Riza  dhe përfaqësuesja e  National Center for State Courts (NCSC) Zonja Edona Ahmeti për studentet pjesmarres në gara në mes të Fakulteteve Juridike të Universiteteve Publike me ç'rast studentet  Fakulteti  Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti” zun vendin e dytë.

 

Sot në Fakultetin Juridik është mbajtur trajnimi një ditor për studentët e këtij Fakulteti.  Ky trajnim u organizuar nga Fakulteti Juridik dhe BIRN –Kosova, me temen: “Përmisimi i Standardeve të Gazetarisë Hulumtuese Përms Përvojave të Përbashketa”, ku studenteve u janë dhënë Çertifikata për pjesëmarrje  në këtë trajnim.

Me këtë rast Dekani i Fakultetit Juridik, Prof. Ass.Dr. Arif Riza dhe Prodekani, Prof. Ass.Dr.  Halim Bajraktari, falenderojnë prezentuesit: Lura Limani, Kreshnik Gashi, Labinot Llapashtica dhe Visar Prebreza

 

Studentet e Fakultetit Juridik, grupi i Klinikës Juridike gjatë ushtrimeve përfundimtare në Gjykatën Themelore të Prizrenit ku Dekani  Prof. Ass. Dr. Arif Riza inkurajoi për sukses.   

Departamenti i Shkencave Politike Fakulteti i Shkencave Politike – Juridike Universiteti “Aleksandёr Moisiu” me rastin e 140 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit organizoni konferenc shkëncore
“Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe çështja shqiptare në arenën
diplomatike ndërkombëtare” Në bashkëpunim me Universiteti i Prizërenit “Ukshin Hoti” Instituti i Studimeve për Europën Juglindore
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve - Shkup
Fjalë përshëndetëse nga organet drejtuese të Universitetit"Aleksandër Moisiu" Durrës dhe të Partnerëve
Prof. Dr. Lekë Sokoli Proektore e Universitetit"Aleksandër Moisiu" Durrës.
Prof. Asoc. Dr. Arif Riza, Dekan i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prizrenit "Ukshim Hoti"
Prof.As.Enver Bytyqi.
Me punimet e veta prezenuan një numër i profesorëve.

 

 

Erasmus+ fushatë informuese për Arsim Cilësor

Zyra Erasmus+ në Kosovë në bashkëpunim me zyrën e BE-se në Kosovë, kanë organizuar një sesion informues në Universitetin e Prizrenit, ku në kuadër të fushatës informuese për Arsim Cilësor, Zyra e BE-së në bashkëpunim me zyrën Erasmus+ dhe universitetet Publike në Kosovë, në këtë rast me Universitetin e Prizrenit kanë mbajtur një debat informues me stafin dhe studentë për të diskutuar së bashku rolin dhe rëndësinë e programeve të BE-së, sic është programi Erasmus+. Gjatë këtijë sesioni ishin prezent: z. Libor Chlad nga zyra e BE-së në Prishtinë dhe znj. Blerinë Zjaqa nga zyra Erasmus+ në Kosovë, të cilët prezantuan në pika të shkurta mundësitë e programit, kriteret dhe rolin e programeve të BE-së për Kosovën.

Njëherit u mbajt një takim informues me Dekanin e fakultetit Juridik, prof. Dr. Arif Riza ku ndër të tjera u diskutua për nevojat e këtij universiteti, marrëveshjet aktuale që ka ky Universitet si dhe sfidat me të cilat përballet Universiteti i Prizrenit.

Dekanati i Fakultetit Juridik

 

 

Gjyqtarja në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme, Zonja Gertraud Marx-Leitenberger mbajti ligjëratë në UPZ

Me ftesën e Dekanit të Fakultetit Juridik Prof. Ass. Dr. Arif Riza, sot më datë  28.05.2018 Hëne  në ora 10:30 u mbajt ligjërata në lëndën e Drejtës Evropiane nga Gjyqtarja në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme. Zonja Gertraud Marx-Leitenberger. Gjykatësen e priti edhe prodekani i këtij Fakulteti Prof Ass Dr Halim Bajraktari dhe stafi akademik.

http://www.eulex-kosovo.eu

 

 

Studentet e vitit të dytë të Fakulteti Juridik i  Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Dekani Prof. Ass. Dr. Arif Riza, ishin të ftuar në Televizionin Klan HD në programin Diela Shqiptare në emisionin “shihemi në Gjyq” nga Prof. Dr. Eni Çobanin, ndërmjetësuese dhe Avokate.

Emisioni (autorja) tanimë janë të njoftuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, dhe viset tjera shqiptare dhe diasporë.

Vlen të theksohet, se për herë të parë, për nderë të studenteve dhe pedagogeve të Fakultetit Juridik të Universitetit “Ukshin Hoti”  është bërë një prezantim ndryshe nga herët tjera.


 

 

Fakulteti Juridik i  Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Fakulteti i Drejtësisë të Universitetit Tiranës, organizuan ligjërata të përbashkëta në Tiran për studentet e viteve të dyta të fakulteteve përkatëse.  Dekani i Fakultetit Nikoqir Prof. Asoc. Artan Hoxha, se bashku me pedagogun Prof Rusi, organizoi pritjen për stude

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Western Balkan Online Library Platform

https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/