Konstituohet Bordi Këshillëdhënës Industrial (BKI) në Fakultetin Ekonomik në UPZ

28 Dhjetor 2019

Konstituohet Bordi Këshillëdhënës Industrial (BKI) në Fakultetin Ekonomik në UPZ

Me datë 27.12.2019 në objektin e Fakultetit Ekonomik në Universitetin ‘’Ukshin HOTI’’ u themelua Bordi Këshillëdhënës Industrial (BKI), roli i të cilit do të jetë në funksion të bashkëpunimit dhe ndërveprimit të fakultetit me komunitetin e biznesit dhe palët tjera të interesit.

Bashkëpunimi me BKI synon në shkëmbimin e përvojave më të mira dhe rekomandimeve me interes reciprok (trajnime, këshillime, ekspertiza profesionale, mundësi punësimi si dhe praktika profesionale).

Anëtarët e bordit janë nga komuniteti i biznesit, organizatat qeveritare dhe jo qeveritare si dhe nga shoqëria civile.

Pas procesit zgjedhor u zgjodh edhe kryesia e BKI ku Qëndresa JONAUZAJ u zgjodh kryetare e BKI ndërsa Arben TERSHNJAKU u zgjodh zëvendëskryetar.

<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS