Fakulteti i Edukimit

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Münevver MUYO YILDIRIM - CV

Münevver MUYO YILDIRIM - CV (Eng.)

Emri dhe mbiemri (Titulli Akad)

Prof. ass.dr.Münevver MUYO YILDIRIM

Pozita:

Ligjeruese

Telefoni i punes (Mobil dhe Fix)


E-mail:

munevver.muyo@uni-prizren

Office Hours (oret kur je present ne UPz)