Summary

 

PhD e përfunduar në vitin 2012, me titullin “Arkitektura Bioklimatike dhe Automatizimi  i shtepive, rast studimi shtepite e banimit ne Kosove”, në Universitetin Teknik të Vienës,

Master ne Menaxhim dhe Biznes ne vitin 2009, me tezen “Humbjet Komerciale ne sistemin energjetik te Kosoves”, ne Universtitetin per Biznes dhe Teknologji

Fakulteti I Arkitektures, Universiteti I  Prishtines ne citin 2002, teza me titullin “Revitalizimi I bllokut urbanistik”.

Ka publikuar disa punime shkencore ne revista dhe konferenca nderkombetare, ne fushen e menaxhimit energjise dhe ambientit. Ka udhehequr Projekte ne Sektorin e Energjise  dhe Ambientit, te financuara nga Banka Boterore.