Misioni

Universiteti i Prizrenit shërben rajonin e Prizrenit dhe vendin me rekrutimin, zhvillimin dhe në edukimin e studentëve për të qenë të diplomuar të suksesshëm në tregun e punës në Kosovë, në rajon dhe në Evropë.

Vizioni

Universiteti i Prizrenit dhe Menaxhmenti i tij është i angazhuar për rritjen e cilësisë së mësimit dhe mësimdhënies dhe aktivitetet të lidhura të Universitetit, në mënyrë që të forcojë pozitën e vet dhe krahasueshmërinë me institucionet e tjera në rajon dhe Evropë.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

""

Universiteti i Vjenes

http://www.wu.ac.at/en/