Misioni

Për të ofruar edukim cilesor, hulumtues dhe inovativ në mënyrë që të prodhojmë liderët në fushën e Teknologjisë, Ekonomisë ,Juridikut,Edukimit dhe  Filologjisë etj, të cilat do t'i përshtaten nevojave të një bote dinamike.

Vizioni

Universiteti i Prizrenit do të jetë universiteti i zgjedhur për shumicën e studentëve të Republikës së Kosovës dhe një Universitet i zgjedhur për të gjithë studentët që kërkojnë mundësi të jashtëzakonshme arsimore. Universiteti i Prizrenit do të jetë një universitet që ofron mundësi hulumtuse për rritjen e cilësisë së jetës, jo vetëm për të gjithë kosovarët, por edhe për dhënien e kontributit intelektual edhe nëpër botë.

Qëllimet Strategjike

  • Avanscimet akademike, kërkimore, hulumtuese dhe sigurimi i bursave janë shërbime me prioritet të Universitetit,
  • Në përputhje me një universitet të lartë shtresore, dhe të vazhdojë për të nxitur rritjen dhe rëndësi kombëtare në këto fusha.
  • Ngritja e mësimdhënies, hulumtimit dhe të shërbimit të Universitetit duke mbajtur dhe punësuar staf të për zgjedhur.
  • Rritja e mjedisit mësimor të Universitetit për të tërhequr dhe mbajtur studentët e shkëlqyer.
  • Zhvillimi dhe ngritja e universitetit të Prizrenit në një universitet që ofron edukim dhe studim cilësor per studentet duke u bër Universiteti më prestigjioz në Kosovë dhe më gjere.

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas