Hulumtimet

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Publikimet e Prof. Ass. Dr. Muharrem Faiku

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

1 .Inheritance right of women in Kosovo, specifi cally in Prizren.

European Journal of Economics, Law and Social Sciences IIPCCL Publishing, Graz-Austria. Access online http://iipccl.org/

ISSN (print) 2519-1284.

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/01/209-217.pdf

 

Janar 2019/ V. 3 (N.1)/ 209-218

2. Legal protection of factual relationship: is marriage necessary to create a family?

Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences E-ISSN 2410-8693 / ISSN 2410-3918. Access online http://iipccl.org/

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/11/11-17.pdf

Nëntor 2019, V. 5 (N.3) 11-17.

3.Comparative aspects of testamentary freedom in legislation of Kosovo and Albania.

European Journal of Economics, Law and Social Sciences (Austria) ISSN 2519-1284.

Access online http://iipccl.org/

 

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2020/01/59-64.pdf

Janar 2020/ V. 4 (N.1) / 59-64

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas