Inheritance right of women in Kosovo, specifi cally in Prizren

Prof. Ass. Dr. Muharrem Faiku

http://iipccl.org/wp-content/uploads/2019/01/Pages-from-209-217.pdf

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS