Kontaktoni Universitetin e Prizrenit

 

Universitetin e Prizrenit (Rektoratin) mund ta kontaktoni ne adresen e me poshteme. Gjithashtu te gjithe  ata qe kan ndonje vrejtje apo sugjerim mund te na kontaktoni ne adresen e me poshteme:

photo

Adresa

Rruga e Shkronjave, nr. 1
20000 Prizren,
Republika e Kosovës

Kontakti

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)