Kontaktoni Dekanin e Fakultetit te Shkencave Kompjuterike

Fakultetin e Shkencave Kompjuterike mund ta kontaktoni ne adresen e me poshteme. Gjithashtu te gjithe  ata qe kan ndonje vrejtje apo sugjerim mund te na kontaktoni ne adresen e me poshteme:

ADRESA

Rruga e Shkronjave, nr. 1 
20000 Prizren, 
Republika e Kosovës

KONTAKTI

Tel: 029 232-140
Email: dekanati.shk@uni-prizren.com (Rektorati)

photo

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Universiteti i Prizrenit"

Qasja - SMU (SEMS)

Qasja - SMU (SEMS)

SEMS