Ngjarje

Universiteti "UKSHIN HOTI" Prizren

Adresa: Rruga e Shkronjave, nr. 1 20000 Prizren, Republika e Kosovës

Tel: 029 232-140
Email: rektorati@uni-prizren.com (Rektorati)

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit po ecë në hapa të sigurt

12 Maj 2017

Në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në Universitetin "Ukshin Hoti", të premten, është zhvilluar një takim konstruktiv mes studentëve, menaxhmentit të Universitetit dhe të Fakultetit.
Panel nga stafi i UPZ-së ishin: Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë, Dr. Sadik Idriz, UD Dekani i FSHJM-së, Prof. Ass. Dr. Isuf Lushi dhe UD Sekretari i FSHJM-së, z. Nexhmedin Krasniqi.
Dekani i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit, Prof. Ass. Dr. Isuf Lushi, hapi debatin me studentët e FSHJM-së respektivisht studentët e dy drejtimeve: Agrobiznesit dhe Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit, ku i falënderoj për bashkëpunimin e treguar, njëherit i ofroi mbështetjen e tij dhe menaxhmentit të UPZ-së mn në krye Rektorin e UPZ-së Prof. dr. Ramë Vataj për përkrahjen e studentëve të kësaj njësie akademike me qëllimin kryesor në kualitetin dhe zhvillimin e cilësisë akademike. Po ashtu, Dekani i njoftoi studentët me gjendjen ekzistuese në FSHJM, ku theksoi se jemi duke punuar që shumë shpejt të ua mundësojmë praktiken profesionale në tregun e punës. Gjithashtu Dekani i Fakultetit theksoi se interesimi për të studiuar në drejtimet tona është shumë i madh, pasi jemi fakultet që i përshtatemi kërkesave të tregut të punës. Po ashtu, Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë, Dr. Sadik Idriz, njoftoi studentët për punën që është duke u bërë për ngritjen e cilësie, andaj kërkoj nga ta një bashkëpunim sa i përket vlerësimit të personelit akademik. Po ashtu, Prorektori theksoi se jemi të nderuar që njësia akademike FSHJM ka një staf akademik shumë profesional të cilët ndikojnë drejtë për drejtë në cilësi akademike. Fjalën e morën po ashtu edhe disa studentë të cilët falënderuan menaxhmentin për bashkëpunimin, njëherit shprehen brengat e tyre sa i përket kushteve më të mira në praktiken profesionale pasi drejtimet e FSHJM-së janë specifike dhe lidhen shumë punën në praktik.
Në fund, UD Dekani i FSHJM-së, Prof. ass. Dr. Isuf Lushi theksoi se fokus i ynë është që të kemi projekte të përbashkëta me komunitetin e biznesit në Kosovë dhe më gjerë. Po ashtu ai i përshëndeti dhe falënderoi të pranishmit për kontributin e dhënë dhe pjesëmarrjen në këtë takim.

Image may contain: 23 people, people smiling Image may contain: 2 people, people sitting, suit, table and indoor Image may contain: 8 people, people sitting Image may contain: 6 people, people sitting and indoor +2
<< prapa

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

"Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe   Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet. Në takim është biseduar për format e bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të  FH Technikum Wien në Vjenë dhe UPZ-së, me theks të veçantë në mundësitë e  mobilitetit të profesorëve dhe mundësisë që studentet tanë të vazhdojnë studimet në nivelin Master, apo edhe përmes programit ERASMUS, për një apo dy semestra në nivelin Bachelor në këtë Universitet. Duke ditur se ky Universitet prestigjioz në Vjenë është shumë i njohur në Teknologji , është kërkuar nga UPZ që Technikum Vjene të ndihmoj në krijimin e laboratorëve teknologjik gjë që u pranua me dëshirë nga ana e tyre. Gjithashtu treguan një gatishmëri të madhe që studentët tanë të mund të vijojnë pjesën praktike sidomos në semestrin e pestë dhe të gjashtë të studimeve Bachelor në laboratorët e këtij Universiteti. Gjithashtu në takim është treguar gatishmëri e FH Technikum Wien që mësimdhënësit e tyre të mbajnë ligjërata në UPZ si dhe anasjelltas që Profesorët e UPZ të mbajnë ligjërata në këtë Universitet si mësimdhënës mysafir. Duke pasur parasysh se programi TIT në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në UPZ është shumë i përafërt me programet ekzistuese të Technikum u ra dakord që studentët tanë janë të mirëpritur për të bërë vazhdimin e studimeve Master në drejtimet e tyre përkatëse. Vizita në këtë universitet prestigjioz të Austrisë ishte shumë e suksesshme dhe së shpejti do të formalizohet nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të dy universiteteve."

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Rektori Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum në Vjenë

Në ditën e dytë të vizitës në Austri, me 31.03.2015 :Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj ka vizituar Universitetin e Shkencave të Aplikuara – Technikum-Vjenë, ku është takuar me Prof. DI Dr. Christian Kollmitzer, Prorektor dhe Udhëheqës i Departamentit për Electronic Engineering, prof. DI Dr. Thomas Sommer, Udhëheqës i Departamentit të Masterit për „Telekommunikation und Internettechnologien” dhe Mag. Dr. Sandra Allmayer, MA, Udhëheqëse e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ndërsa pjesë e delegacionit nga UPZ ishte edhe Prof.Ass.Dr. Artan Dermaku - Dekan në FSHK dhe Prof.Ass.Dr. Xhevahir Bajrami profesor në këtë fakultet.